[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:valence:lvc [2012/11/26 17:22]
lauschmannova
external:valence:lvc [2013/02/05 17:50] (current)
lopatkova
Line 28: Line 28:
   * Zvratné tvary se do kolokace nepíšou.\\ //Petr si kladl otázku.// -> //klást otázku// (nikoli <​del>//​klást si otázku//</​del>,​ neboť to je //klást otázku sobě//)   * Zvratné tvary se do kolokace nepíšou.\\ //Petr si kladl otázku.// -> //klást otázku// (nikoli <​del>//​klást si otázku//</​del>,​ neboť to je //klást otázku sobě//)
   * Předložkové tvary jsou naopak zcela v pořádku (//klást za vinu// nebo //klást za vzor//)   * Předložkové tvary jsou naopak zcela v pořádku (//klást za vinu// nebo //klást za vzor//)
 +  * Neosobní konstrukce se zapisují jako (zvratné) sloveso a jméno v daném pádě\\ //Milanovi se dostalo dobré výchovy.// -> //dostat se výchovy//
 +  * Je-li predikativní jméno v nominativu, zapisuje se jako (zvratné) sloveso a jméno v daném (prvním) pádě\\ //Na dálnici D1 se stala nehoda.// -> //stát se nehoda//
   * Chceme měřit mezianotátorskou shodu: proto anotujte jednotně, poznámky pište jen do pole NOTE (či na papír) atp., ať jde výsledek zpracovat automaticky.   * Chceme měřit mezianotátorskou shodu: proto anotujte jednotně, poznámky pište jen do pole NOTE (či na papír) atp., ať jde výsledek zpracovat automaticky.
-  * Pokud má anotátor pocit, že substantivum v predikátu nemá aktora (nejspíš v //klást rovnítko// -- čí rovnítko to je?), vyplní\\ ''​QCor:​ x''​+  * Pokud má anotátor pocit, že substantivum v predikátu nemá aktora (nejspíš v //klást rovnítko// -- čí rovnítko to je?), vyplní\\ ''​QCor:​ x''​\\ 
 +  * nejistota pri urcovani funktoru\\ napr. ''​QCor:​ ?​BEN''​ ci dokonce ''​QCor:​ ???''​
  
  
 === Nerozhodnuté otázky === === Nerozhodnuté otázky ===
   * Zvratný tvar ignorujeme -- ale co když mění význam jako v //klást si podmínku//,​ což není totéž jako //klást podmínku sobě//?   * Zvratný tvar ignorujeme -- ale co když mění význam jako v //klást si podmínku//,​ což není totéž jako //klást podmínku sobě//?
 +  * Může mít výraz i více významů? A budeme pro ně vyčleňovat zvláštní lexikální jednotky? Příkladem budiž "vést řeč/​řeči"​ na škále:
 +    * "​Prezident vedl řeč proti trestu smrti."​ -- projev
 +    * "​Poslouchal řeči, které se tu vedly."​ -- série projevů na meetingu, nebo tlachání v hospodě
 +    * "Petr vedl řeči o nesmrtelnosti chrousta."​ -- bláboly
 +      * Budeme to zapisovat v singuláru, nebo v plurálu? Může jít dokonce v prostředním případě o "​sekundární reflexivum tantum"?​
  
 === Chytáky === === Chytáky ===

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]