[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
fakturacni-adresa [2009/07/01 17:41]
bejcek PSČ
fakturacni-adresa [2016/10/14 10:01]
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Fakturační adresa ====== ====== Fakturační adresa ======
  
-Univerzita Karlova ​v Praze +  ​Univerzita Karlova 
-Matematicko-fyzikální fakulta +  Matematicko-fyzikální fakulta 
-Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 +  Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
-IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208+  IČ: 00216208, ​DIČ: CZ00216208 
 +Bankovní spojení: 
 +   ​Komerční banka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 
 +   ​číslo účtu 38330021/​0100. 
 + 
 + 
 +Lze použít i s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá). 
 + 
 +Dále je tolerována i adresa na MS: 
 +  Univerzita Karlova 
 +  ÚFAL 
 +  Malostranské nám. 25 
 +  118 00  Praha 1 
 +  IČO: 00216208 
 +  ​DIČ: CZ00216208

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]