[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
fakturacni-adresa [2011/03/25 10:03]
popel upraveno dle emailu od A. Kotesovcove
fakturacni-adresa [2016/10/14 10:01]
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Fakturační adresa ====== ====== Fakturační adresa ======
  
-  Univerzita Karlova ​v Praze+  Univerzita Karlova
   Matematicko-fyzikální fakulta   Matematicko-fyzikální fakulta
   Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2   Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
   IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208   IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
 +Bankovní spojení:
 +   ​Komerční banka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
 +   ​číslo účtu 38330021/​0100.
  
  
-případně je možné i:+Lze použít s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá).
  
-  ​Univerzita Karlova ​v Praze+Dále je tolerována i adresa na MS: 
 +  ​Univerzita Karlova
   ÚFAL   ÚFAL
   Malostranské nám. 25   Malostranské nám. 25

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]