[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
jak_citovat_data [2010/07/07 16:12]
stranak
jak_citovat_data [2011/05/05 11:00]
bejcek citace TectoMT podle Martinova mailu y 2. 5. 2011
Line 6: Line 6:
 Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje. Pro nástroje platí v menší míře totéž; někdy je dobré ocitovat spíš článek, než jen uvést URL a spoléhat na dokumentaci nástroje.
  
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=116644163890442&​mode=view|PDT 2]] - toto jsou přímo data. Lepší by byl asi nějaký reprezentativní článek. 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1162048486429306875&​mode=view|PDT 2]] - kapitola v knize 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=3424883001491329946&​mode=view|PDTSL]] 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=-7749120345315954775&​mode=view|PDT Vallex]] - článek z TLT 2003 
- * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-8170487604141237756&​mode=view|PML ​obecně]] - pokud se má používat tento odkaz, asi by nebylo od věci doplnit do biblia ​přílohu a do bibtexového záznamu pak můžeme přidávat aspoň URLJinak je totiž technická zpráva dostupná tak leda na ufalu.+  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3355642811595838668&​mode=view|Vallex]] - článek z LREC 2002 
 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=7228151813765572985&​mode=view|PEDT]] - velký článek v PBML 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=116611156953889&​mode=view|PML]] ​Článek z workshopu LREC 2006 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/​index.jsp?​section=publication&​id=4471352910957403348&​mode=view|PML ​nástroje]] - URL z biblia ​vede na stránku JAZZu, kde je ale např. zmínka ​ještě o FSLib. Není celá stránka už obsolete? A je něco novějšího?​ 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-3583404758169340894&​mode=view |TrEd]] - článek ​na COLING 2008 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=86411449485836457&​mode=view|TectoMT:​ jak NLP framework, tak MT systém]], případně [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publication&​id=-1185263035674740989&​mode=view|aktuálnější TectoMT: popisující jen NLP framework]]. [[http://​ufal.ms.mff.cuni.cz/​tectomt|Web]] zatím zůstává stejný; nová publikace pro Treex není; nový web pro Treex bude. 
 + 
 +===== Wanted ===== 
 +  - NE recogniser Martina Popela (z TectoMT)
  
-==== WANTED ==== 
- * PML - reprezentace složkových stromů a jiných non-PDT věcí. V současnosti cituji PEDT, protože tam alespoň jsou složkové stromy. 
- * TrEd 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]