[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2012/11/27 14:40]
hlavacova
start [2017/11/16 11:37]
lopatkova [Administrativa]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování stránek se musíte ​**přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte ​[[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/​rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). 
 +Please, **don'​t log in with username ''​ufal''​** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží např. jako poznámkový blok.+After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English. 
 +See [[internal:​Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
  
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page). 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]].+A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<​html><​span style="​font-size:​200%;"></​html>​[[internal:intro-to-ufal|Introduction to UFAL]]<​html></​span></​html>​.
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
Line 13: Line 16:
 Granty: [[internal:​podavani-projektu|Podávání projektů]],​ [[Čísla grantů]] Granty: [[internal:​podavani-projektu|Podávání projektů]],​ [[Čísla grantů]]
  
 +[[internal:​map|Map of Projects and People at UFAL]] ​
 +
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
 +  * [[internal:​Sentimentální GAČR]]
 +  * pdt-projekty
 +    * [[internal:​pdtc|PDT-C:​ Prague Dependency Treebank - Czech/​Consolidated]]
 +    * [[external:​pdt|Prague Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pedt|Prague English Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]]
 +    * [[pcedt:​internal:​pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
 +    * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])
   * [[internal:​pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]   * [[internal:​pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]
   * [[external:​valence|O valenci]]   * [[external:​valence|O valenci]]
     * [[external:​valence:​lvc|Anotace light verb constructions]]     * [[external:​valence:​lvc|Anotace light verb constructions]]
-  * [[external:​pdt|Prague Dependency Treebank]] ​ 
-  * [[external:​pedt|Prague English Dependency Treebank]] 
   * [[external:​NAP|Speech reconstruction - NAP]]   * [[external:​NAP|Speech reconstruction - NAP]]
-  * [[external:​pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] 
-  * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] 
   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]
   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
Line 28: Line 38:
   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky
   * [[padt:​|Prague Arabic Dependency Treebank]]   * [[padt:​|Prague Arabic Dependency Treebank]]
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] +  ​* Diskurzní projekty: 
-  * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]+    ​* [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]] 
 +    * [[TextLink-cz|TextLink-cz - slovník českých konektorů]] 
 +    * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]] 
 +    ​* [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
   * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]   * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
   * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]   * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
   * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]   * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
-  * [[pcedt:​internal:​pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]] 
   * [[external:​spr|Semantic Pattern Recognition]]   * [[external:​spr|Semantic Pattern Recognition]]
   * [[Khresmoi:​start|Khreshmoi]]   * [[Khresmoi:​start|Khreshmoi]]
   * [[Komputační lingvistika:​start|Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]   * [[Komputační lingvistika:​start|Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
   * [[internal:​cemi|CEMI Project]]   * [[internal:​cemi|CEMI Project]]
-  * [[lindat-projekty|Projekty pod Lindatem]]+  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] 
 +  * [[internal:​czengvallex|Czech and English verbal valency ​a comparison]] 
 +  * [[internal:​manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) 
 +  * [[internal:​DeriNet|DeriNet]]
  
-===== Data, nástroje a návody =====+===== Spolupráce s průmyslem ===== 
 +  * [[internal:​Vizitka UFAL]] 
 +  * [[internal:​Přehled firem]] 
 + 
 +===== Data, nástroje a návody ​/ Data, tools and howto ===== 
 + 
 +  * [[external:​autorske_pravo:​autorske-pravo-a-souvisejici-otazky|Autorské právo]] - sbírka problémů, na které se budeme chtít zeptat právníka/​ů  ​
  
   * [[internal:​Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud   * [[internal:​Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud
   * [[internal:​Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty   * [[internal:​Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty
-  * [[Návody]]+  ​* [[internal:​Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou 
 +  ​* [[Návody]] ​(Howto)
   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích
 +  * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "​EduID.cz"​)
 +    * [[http://​filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 500 GB)
 +    * [[http://​connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu ​
 +      * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]
 +    * [[http://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-personal-user.html|Osobní certifikáty]] – např. pro podepisování a šifrování pošty
 +    * [[https://​owncloud.cesnet.cz/​|Owncloud:​ online úložiště,​ 1 TB místa]]
 +    * [[https://​www.foodle.cz/​|Foodle:​ plánovač schůzek]]
 +  * [[internal:​Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat
 +  * [[internal:​Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju
 +  * [[internal:​GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[FJS:Fred Jelinek Seminar Series]])+  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[internal:Fred Jelinek Seminar Series]])
     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​bojar/​conferences|Termíny konferencí]]+  * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​zeman/​conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/​~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]+     * [[http://​cs.rochester.edu/​~omidb/​nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]
      * [[internal:​uctovani-cest#​jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]      * [[internal:​uctovani-cest#​jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]
   * [[internal:​archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]   * [[internal:​archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]
   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]
-  * [[DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]]+  * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]] 
 +  * [[sedlec-prcice-september-2017|Sedlec-Prčice,​ September 2017]] 
 +  * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
  
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
  
 +  * [[internal:​Bc. akreditace institucionální,​ 2017-2018]]
 +  * [[internal:​Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
   * [[internal:​Akreditace 2015]]   * [[internal:​Akreditace 2015]]
   * [[internal:​Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]   * [[internal:​Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
Line 66: Line 102:
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
-  * [[ http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]+  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]]+  * [[internal:teaching]] 
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]]
   * [[internal:​Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.   * [[internal:​Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internship/​|Internship at ÚFAL]]
 +  * [[internal:​courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
Line 77: Line 116:
   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
 +  * [[Veřejné zakázky]]
 +  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]
 +  * {{:​t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předhozí verzi}}
 +    * {{:​2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
   * [[internal:​Telefonní seznam]] a [[internal:​zeman:​adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]   * [[internal:​Telefonní seznam]] a [[internal:​zeman:​adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]
-  * [[internal:​Odpovědnosti zaměstnanců]]+  ​* [[internal:​e-mail_lists:​E-mailové seznamy]] na MFF 
 +  ​* [[internal:​Odpovědnosti zaměstnanců]] ​(zastaralé)
   * [[internal:​Dovolené]]   * [[internal:​Dovolené]]
   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]
   * [[Čísla grantů]]   * [[Čísla grantů]]
-  * [[internal:​Web]] +  * [[internal:​Web]] ​2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
-    * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]]+
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​mailman|Mailové konference]] +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
-  * [[internal:​zapujcene_notebooky:​Zapujcky notebooku externim spolupracovnikum ​anotatorum ​- seznam]]+  * [[internal:​zapujcene_notebooky:​Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům ​anotátorům ​- seznam]]
  
-===== Publikace ===== 
  
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=publications|vykazovací databáze Biblio]] (stará databáze do roku 2005 je [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​pub/​publications.jsp?​a=publications|zde]],​ ale všechny publikace z&​nbsp;​ní už byly do Biblia zkopírovány). Odkaz do univerzitní databáze [[https://​verso.is.cuni.cz/​|OBD]] (musíte se přihlásit svým celouniverzitním uživatelským jménem a heslem, stejně jako do SISu). OBD slouží pro vaši kontrolu, ale nepředpokládá se, že do něj budete své publikace ukládat přímo. Každoroční export publikací z&​nbsp;​Biblia do OBD zajišťuje správce Biblia.+===== Publikace =====
  
 +  * [[internal:​publikace|Pokyny pro vykazování publikací na ÚFALu]] (zkratky: [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=publications|Biblio]] | [[https://​verso.is.cuni.cz/​|OBD]])
   * [[internal:​publikace:​Export z Biblia pro webové stránky]]   * [[internal:​publikace:​Export z Biblia pro webové stránky]]
   * [[internal:​publikace:​Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení   * [[internal:​publikace:​Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení
   * [[internal:​publikace:​Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.)   * [[internal:​publikace:​Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.)
-  * [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2004/smer03.htm|Směrnice ​děkana o uvádění pracoviště autora ​publikacích]]+  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích ​[[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2013/smer02.htm|zde]] !!POZOR!! ​Směrnice ​nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím ​afiliaci používejte nový název, tedy: 
 +  -  česky **Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta**,  
 +  - anglicky **Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
 +  - ve zkrácené formě česky MFF UK,  
 +  - ve zkrácené formě ​ anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys.
   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
 +  * [[techrep#​pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky
   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&​nbsp;​článku.   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&​nbsp;​článku.
   * [[internal:​publikace:​biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]   * [[internal:​publikace:​biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]