[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
anotace-rozsirene-koreference [2008/11/08 10:52]
ufal
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:45]
ufal
Line 1: Line 1:
-===== Otázky odpovědi =====+====== Anotace rozšířené koreference ====== 
 +Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference asociační anafory (bridging anaphora) na PDT. 
 + 
 +===== PDT 2.0 ===== 
 +[[PDT 2.0]] na samostatne strance 
 + 
 +===== PEDT ===== 
 + 
 +[[PEDT]] na samostatne strance 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Dokumenty ===== 
 +  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (stručná verze): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/manual_RK_kratky.pdf| PDF]] 
 +  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):[[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/projekt_anotace.pdf | PDF]]  
 +  * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/table_abstr.doc | DOC]] 
 +   * //**NEW!**// [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF|Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.) 
 +  * Mezianotatorska neshoda [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/neshoda.pdf | PDF]] 
 + 
 +    
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Anotátoři ===== 
 + 
 +  * **RO**: Radek Ocelák  
 +  * **JP**: Jiří Pergler  
 +  * **AN**: Аня Hедолужко 
 +  * (dříve také: **JK**: Jan Křivan) 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Diskuze ===== 
 + 
 +[[Diskuze]] na samostatné stránce. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Data ===== 
 + 
 +[[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce. 
 + 
 +[[(Polo-)automatické kontroly dat]] na samostatné stránce. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Zajímavé/problematické řetězce ===== 
 + 
 +[[Problemy|Zajímavé/problematické řetězce]] na samostatné stránce 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Rozšíření TrEdu ===== 
 + 
 +Pro TrEd existuje rozšíření pro anotaci rozšířené textové koreference a bridging anaphory: 
 + 
 +[[Rozsireni Tredu|Rozšíření TrEdu]] - na samostatné stránce
  
-   

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]