[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
anotace-rozsirene-koreference [2009/03/16 10:32]
mirovsky
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:45]
ufal
Line 2: Line 2:
 Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT. Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT.
  
 +===== PDT 2.0 =====
 +[[PDT 2.0]] na samostatne strance
  
 +===== PEDT =====
  
 +[[PEDT]] na samostatne strance
  
  
Line 14: Line 18:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Dokumenty ===== 
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (stručná verze): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/manual_RK_kratky.pdf| PDF]] 
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):[[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/projekt_anotace.pdf | PDF]]  
-  * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/table_abstr.doc | DOC]] 
-   * //**NEW!**// [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.) 
-  * Mezianotatorska neshoda [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/neshoda.pdf | PDF]] 
- 
-    
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Anotátoři ===== 
- 
-  * **JK**: * Jan Křivan 
-  * **RO**: Radek Ocelák 
-  * **JP**: Jiří Pergler  
-  * **AN**: Аня Hедолужко 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Diskuze ===== 
- 
-[[Diskuze]] na samostatné stránce. 
- 
- 
- 
-===== Data ===== 
- 
-[[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Zajimavé/problematické řetězce ===== 
- 
-[[Problemy|Zajímavé/problematické řetězce]] na samostatné stránce 
- 
-**JP: K nejasné hranici mezi koreferencí a bridgingem -- posloupnost "vod":** 
-//(1) V podmínkách ČR je však možné, aby na veřejné vodovody, které jsou schopny zajistit nezávadnou a kontrolovanou pitnou __vodu__, bylo připojeno 92 až 95 procent obyvatel. 
-(2) Pražané snížili spotřebu __vody__. 
-(3) Spotřeba pitné __vody__ v Praze výrazně klesla, nyní je na úrovni let 1982 a 1983. 
-(4) Pro Prahu __ji__ vyrábí vodárny Želivka, Káraný a Podolí. 
-(5) Největší podíl (60 procent) má vodárna využívající __vodu__ z vodního díla Želivka.// 
-Vodu v první větě jsem chápal jako generickou. Otázka je, jak je to ve druhé a třetí větě -- logicky jde jakoby jen o určitou "část generické vody" (tj. o tu vodu, která je spotřebována v Praze), nicméně podle struktury vět se podle mě i v těchto případech dá ta voda chápat jako generická.  Např. v té větě (3) se nemluví o "spotřebě vody spotřebované v Praze", ale jen o "pražské spotřebě vody". Tak nevím, všechny "vody" ve větách (1)--(3) jsem spojil koreferencí NR. Ve čtvrté větě se už podle mě jasně mluví o té konkrétní "pražské vodě", připojil jsem ji proto jako SUB. A v páté větě jde jednoznačně o podmnožinu "obecné vody", jinou než ve větě (4). Ty hranice jsou holt nejasné. 
- 
-**JP: Příklad na vztah SET--SUB u uzlu s nespecifickou a uzlu se specifickou referencí:** 
-//O významu přímých investic se můžeme přesvědčit z prvních praktických příkladů. Nejde jenom o samotný příliv peněz, ale také o vytváření pracovních __příležitostí__, zvyšování kvalifikace pracovních sil, zavádění know-how. [...] Celkem dokončené projekty vedly k vytvoření 3500 pracovních __míst__.// 
- 
-**AN:** posloupnost "heroinů" (Ind94103_086): 
-(1) Ačkoli neexistují žádné spolehlivé statistiky , znalci zaregistrovali nárůst zatčení v souvislosti s __heroinem__ a hospitalizací ze stejného důvodu . 
-(2) Jen za rok 1992 stoupla v New Yorku " návštěvnost " oddělení pro zvláštní případy o 34 % a uvězněno bylo o 16 % víc překupníků a pašeráků __této drogy__ . 
-(3) Je jasné , že podmínky pro vznik heroinové epidemie jsou až nebezpečně příznivé , podobně jako tomu bylo v Americe beatnické éry . 
-(4) Od té doby ( tj . přibližně po třicet let ) byl černý trh __tímto opiátem__ přehlcován , a tak __jeho__ cena logicky výrazně poklesla . 
-(5) Nyní stojí skoro stejně jako crack , který patří do levnějších kategorií středně těžkých drog a je právě velice v módě . 
-(6) Současný __heroin__ je také mnohem čistší a jemnější než dříve . 
-(7) V běžném __vzorku__ sedmdesátých let byla pouze 3 - 4 procenta čisté __suroviny__ . 
-(8) Nyní jsou k dostání __balíčky__ obsahující až 80 procent čistého __heroinu__ . 
-(9) __Droga__ je tedy tak účinná , že ten , kdo __ji__ užívá , se snadno dostane do " pohody " kouřením nebo šňupáním . 
- 
-Problematické věty jsou hlavně (7) a (8), kde nevím, jak jde propojit vzorky s heroinem, a pak k nim dále připojit surovinu, balíčky, čistý heroin a drogu v (9). V anotaci jsem to nakonec co nejvíc propojila na úkor skutečné koreferenci. 
- 
- 
-**RO:** "Jak se vám zamlouvá Pragobanka Cup?" "V tomhle termínu takováhle akce chyběla."  
-Byl bych pro to, označovat "Cup" - text. kor. O - "takováhle". Zatímco zájmeno k ní odkazuje, "akce" už s ní koreferenční není. (Je to něco jiného než "tato akce".) 
-**JP:** A co třeba vést z uzlu "akce" bridging šipku typu SUB_SET (na "cup")? Vypadá to sice trochu divně vzhledem k tomu, že "akce" je zde v singuláru, ale na druhou stranu by takto šipka vedla od substantiva, které má na rozdíl od výrazu "takováhle" jasnou referenci. 
- 
-**RO:** "Odcizování začalo po roce 1848. Revoluce přece jenom ve standardní duševní výbavě urozeného člověka těžko hledá místo." - Myslím pěkný případ, kdy použít bridging Rest (rok 1848 - revoluce): formálně to nejde spojit jinak, ale koherenci textu to přispívá stejně, jako kdyby tam bylo "po revoluci roku 1848". 
- 
-**JP:** "Dnes, po rozdělení ČSFR, je jasné, že osud ČR bude stále více spojený s Německem a přes něj s Evropskou unií a osud Slovenska s Ruskem." Jak anotovat vztahy ČR - ČSFR a Slovensko - ČSFR? Nabízí se bridging typu PART, ale přesně vzato to tomu neodpovídá. Jiné možnosti jsou označit to jako REST nebo to neanotovat vůbec. (Něco jiného je vztah SRN - bývalé východní Německo, kde je to jednoznačně PART.) 
- 
-**JP:** "Kdo volil Hnutí za demokratické Slovensko (...), volil Moskvu..." Moskva je zde metonymickým označením pro Rusko, proto to anotuji jako koreferenci typu SYN s NP "Rusko" v předchozím textu. 
- 
- 
-**RO:** "Společnosti k tomu účelu zvlášť zřízené mohou provozovat loterie...". "K tomu účelu" je sice koreferenční s "provozovat loterie", ale anotuji jako SEGM, protože "společnosti" taky visí na slovese a koreferencí by tu vzniklo asi nevhodné zacyklení. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Rozšíření TrEdu ===== 
- 
-Pro TrEd existuje rozšíření pro anotaci rozšířené textové koreference a bridging anaphory: 
- 
-[[Rozsireni Tredu|Rozšíření TrEdu]] - na samostatné stránce 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]