[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
anotace-rozsirene-koreference [2009/06/21 23:55]
ufal
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:45]
ufal
Line 2: Line 2:
 Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT. Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT.
  
 +===== PDT 2.0 =====
 +[[PDT 2.0]] na samostatne strance
  
 +===== PEDT =====
  
- +[[PEDT]] na samostatne strance
  
  
Line 24: Line 26:
   * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):[[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/projekt_anotace.pdf | PDF]]    * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):[[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/projekt_anotace.pdf | PDF]] 
   * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/table_abstr.doc | DOC]]   * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/table_abstr.doc | DOC]]
-   * //**NEW!**// [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.)+   * //**NEW!**// [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF|Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.)
   * Mezianotatorska neshoda [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/neshoda.pdf | PDF]]   * Mezianotatorska neshoda [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/neshoda.pdf | PDF]]
  
Line 36: Line 38:
 ===== Anotátoři ===== ===== Anotátoři =====
  
-  * **JK**: * Jan Křivan +  * **RO**: Radek Ocelák 
-  * **RO**: Radek Ocelák+
   * **JP**: Jiří Pergler    * **JP**: Jiří Pergler 
   * **AN**: Аня Hедолужко   * **AN**: Аня Hедолужко
 +  * (dříve také: **JK**: Jan Křivan)
  
  
Line 63: Line 64:
 [[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce. [[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce.
  
 +[[(Polo-)automatické kontroly dat]] na samostatné stránce.
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]