[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
anotace-rozsirene-koreference [2008/11/11 11:49]
mirovsky
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:57] (current)
ufal
Line 2: Line 2:
 Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT. Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT.
  
 +===== PDT 2.0 =====
 +[[PDT 2.0]] na samostatne strance
  
 +===== Anotace textove koreference na PEDT =====
  
 +[[PEDT]] na samostatne strance
  
  
  
  
-===== Dokumenty ===== 
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (aktuální verze): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​projekt_anotace.pdf | PDF]] 
-  * Otázky - odpovědi - diskuze (do 6.11.): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​otazky_odpovedi_diskuze.doc| DOC]] 
-  * Koreference NP s abstraktním významem: [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​table_abstr.doc | DOC]] 
  
  
-===== Anotátoři ===== 
  
- * **JK**: Jan Křiván 
- * **RO**: Radek Ocelák 
- * **JP**: Jiří Pergler ​ 
- * **AN**: Аня Hедолужко 
  
  
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Diskuze ===== 
-|              ^ problém ​           ^ diskuze, řešení ​         ^ techn.pozn. ​       ^ 
-^ schůzka_6.11 ​   | řetězec Petr – to dítě – Petr: opačný vztah hyperonymie. ​         | řetězec Petr – to dítě {coref_text,​ typ SYN na “Petr”} – Petr {coref_text,​ typ SYN na “dítě“}. ER zatím nerušíme, ale zahrnujeme tam pouze příklady lexikální hyperonymie (viz příklady v manuálku) a odkazy na slovesa a situace (viz tamtéž). „Petr – dítě“ tak spadá do SYN jako jiné slovní označení. ​       | | 
-^ schůzka_6.11 ​   | adjektiva odvozené od pojmenovaných entit, typu německý. Často nejde jednoznačně rozhodnout, jestli se dané „německý“ vztahuje k Německu a má tedy být označeno, nebo třeba k Němcům, nebo vůbec k širší množině (jako německý jazyk apod.)| řešíme, zatím anotovat (jak typy Novak-Novakuv tak i Praha-prazsky) ​                  | | 
-^ schůzka_6.11 ​   | „leden – červen“. … „ve stejném období loňského roku“. Ve stejném období – jednoznačná koherence, odkaz na „leden – červen“, ale nemáme nástroj pro její označení. ​         | je tu anafora, ale není koreference. Odkazujeme na místo v kalendáři. Docela typický příklad. Zatím nabízím bridging_REST,​ protože anotujeme hlavně koreferenci a nemůžeme propojit identitou páry, které nejsou koreferenční. ​       | | 
- 
- 
- 
-===== Data ===== 
- 
- 
-==== Train-1 ==== 
- 
-^ data package ​ ^  # files ^  # sentences ​ ^ # words  ^ annotator ​ ^ shipped ​ ^ received ​ ^ files ^ 
-| data_20081016_Anja.zip | 28 | 479 | ??? | AN | 16.10.2008 | - | cmpr9410_001 - lnd94103_106 | 
- 
-| data_20081105_test_shody.zip | 3 | 41 | ??? | AN | 5.11.2008 | - | ln94206_38, ln94206_56, mf920922_044 | 
-| data_20081105_test_shody.zip | 3 | 41 | ??? | RO | 5.11.2008 | - | ln94206_38, ln94206_56, mf920922_044 | 
-| data_20081105_test_shody.zip | 3 | 41 | ??? | JK | 5.11.2008 | - | ln94206_38, ln94206_56, mf920922_044 | 
-| data_20081105_test_shody.zip | 3 | 41 | ??? | JP | 5.11.2008 | - | ln94206_38, ln94206_56, mf920922_044 | 
- 
-===== Zajimave/​problematické řetězce ===== 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]