[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:42]
ufal
anotace-rozsirene-koreference [2012/04/11 15:57] (current)
ufal
Line 2: Line 2:
 Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT. Anotace rozšířené koreference je projekt anotace jmenné koreference a asociační anafory (bridging anaphora) na PDT.
  
-===== [[ PDT 2.0 ]] =====+===== PDT 2.0 ===== 
 +[[PDT 2.0]] na samostatne strance
  
 +===== Anotace textove koreference na PEDT =====
  
-===== PEDT 2.0 =====+[[PEDT]] na samostatne strance
  
  
Line 16: Line 18:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Dokumenty ===== 
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (stručná verze): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​manual_RK_kratky.pdf| PDF]] 
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):​[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​projekt_anotace.pdf | PDF]]  
-  * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​table_abstr.doc | DOC]] 
-   * //​**NEW!**//​ [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF|Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.) 
-  * Mezianotatorska neshoda [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​neshoda.pdf | PDF]] 
- 
-    
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Anotátoři ===== 
- 
-  * **RO**: Radek Ocelák ​ 
-  * **JP**: Jiří Pergler ​ 
-  * **AN**: Аня Hедолужко 
-  * (dříve také: **JK**: Jan Křivan) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Diskuze ===== 
- 
-[[Diskuze]] na samostatné stránce. 
- 
- 
- 
-===== Data ===== 
- 
-[[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce. 
- 
-[[(Polo-)automatické kontroly dat]] na samostatné stránce. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Zajímavé/​problematické řetězce ===== 
- 
-[[Problemy|Zajímavé/​problematické řetězce]] na samostatné stránce 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Rozšíření TrEdu ===== 
- 
-Pro TrEd existuje rozšíření pro anotaci rozšířené textové koreference a bridging anaphory: 
- 
-[[Rozsireni Tredu|Rozšíření TrEdu]] - na samostatné stránce 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]