[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chyby-pdt20:pdt-vallex [2010/11/23 10:23]
bejcek tlustý do tenkejch
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/09 17:15] (current)
lauschmannova
Line 18: Line 18:
  
 ===== alternativní formy zapsány jako sourozenci ===== ===== alternativní formy zapsány jako sourozenci =====
 +
 +Po konzultaci s Petrem Pajasem se zdá, že v HTML verzi vallexu je chyba - místo středníku se generovala čárka. Pokusím se to opravit, v tredu se rámce serializují správně.
 + --- //[[stepanek@ufal.mff.cuni.cz|stepanek]] 2010/12/10 23:56//
  
 ==== přijít na mysl ==== ==== přijít na mysl ====
Line 49: Line 52:
  
 Tohle je celé nějaké podezřelé. Totéž lemma má totiž ještě rámec ''ACT(.1) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(.3)'' s příkladem "taková domněnka nepřišla občanům na mysl", kdežto ten první rámec má příklad "přijde mi na mysl tento projekt". To by se asi mělo sloučit.  --- //[[stepanek@ufal.mff.cuni.cz|stepanek]] 2010/08/09 12:47// Tohle je celé nějaké podezřelé. Totéž lemma má totiž ještě rámec ''ACT(.1) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(.3)'' s příkladem "taková domněnka nepřišla občanům na mysl", kdežto ten první rámec má příklad "přijde mi na mysl tento projekt". To by se asi mělo sloučit.  --- //[[stepanek@ufal.mff.cuni.cz|stepanek]] 2010/08/09 12:47//
- 
 ==== bojovat mezi-7 mezi-7 ==== ==== bojovat mezi-7 mezi-7 ====
  
Line 61: Line 63:
                         </node>                         </node>
                      </form>                      </form>
 +
 +==== vztahovat/vztáhnout něco na něco/k něčemu ====
 +
 +A do třetice opět chybí v XML oddělovač ''</form><form>'':
 +vztáhnout ''ACT(:1) PAT(.4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])''
 +vztahovat ''ACT(:1) PAT(.4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])'',
 +ale vypadá to stejně jen kvůli "homonymii" lineárního zápisu. V XML je to odlišně (a jistě být nemá)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:43//:
 +                  <element functor="EFF" type="oblig">
 +                     <form>
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="na-1" neg="unspecified">
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="4" inherits="1" neg="unspecified"/>
 +                        </node>
 +                     </form>
 +                     <form>
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="k-1" neg="unspecified">
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="3" inherits="1" neg="unspecified"/>
 +                        </node>
 +                     </form>
 +                  </element>
 +a
 +                  <element functor="EFF" type="oblig">
 +                     <form>
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="na-1" neg="unspecified">
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="4" inherits="1" neg="unspecified"/>
 +                        </node>
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="k-1" neg="unspecified">
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="3" inherits="1" neg="unspecified"/>
 +                        </node>
 +                     </form>
 +                  </element>
 +
 +==== spadnutí ==== 
 +Chybí oddělovač ''<form>'' (jde o dvě alternativní formy, ne sourozence): --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:23//
 +            <element functor="ACT" type="oblig">
 +              <form>
 +                <node afun="unspecified" agreement="0" case="2" inherits="0" neg="unspecified"/>
 +                <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" neg="unspecified" pos="u"/>
 +              </form>
 +            </element>
 +
 +==== rozdělit ====
 +U ''v-w5584f2'' nerozumím spojení předložkových vazeb ''mezi+7'' a ''na+4'' do jednoho funktoru (''ADDR'') -- nešlo taky o dvě alternativy?  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:35//
 +
 +==== vztahovat ====
 +
 +U framu ''v-w8695'' jsou v ''EFF'' spojené předložkové vazby s ''na'' a ''k'', dvě různé alternativy.   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:43//
 +
 +==== podnítit ====
 +
 +Frame ''v-w3604f2'' má u ''PAT'' spojené předložkové vazby s ''proti'' a ''aby''   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 09:53//
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
 +==== = ====
 +U PAT jsou jako alternativní formy uvedeny pády 1 a 4, nemá být 1 a 3 (aby to odpovídalo čtení "x se rovná ypsilon, x se rovná ypsilonu")? --  //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/05/12 12:20//
 +
 ==== chce se mi ==== ==== chce se mi ====
  
Line 80: Line 135:
   * znát (7 výskytů)   * znát (7 výskytů)
 (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//) (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//)
 +
 +====platit====
 +Není mi jasné, proč u prvního rámce (//v-w3468f1//) je povoleno, aby doplnění, realizované předložkovou frází //za+4// bylo realizováno buď jako fakultativní EFF (uvedený v rámci) nebo jako CAUS (uvedené v několika příkladech a i v některých větách v datech). Nemělo by se to sjednotit? --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/05 11:34//
 +
 +==== protestovat ====
 +U ''PAT'' je jako možná forma uvedena předložková vazba s ''oproti'', není to chyba? -- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 18:02//
 +
 +==== prezentování ====
 +V lemmatu doplnění ''EFF'' je ''lemma="{jako,jako6to}"'', tj. s ''6'' místo ''ž'' -- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:27//
 +
 +==== vypadat ====
 +U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24//
 +
 +==== vyplatit ====
 +Frame ''v-w8192f3'' a jeho jediná instance v korpusu (věta ''t-ln95046-037-p2s5''): užití sice formálně odpovídá rámci, ale naprosto neodpovídá příkladu, který je u rámce uveden (jedná se o jiný význam). --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/09 17:14//
 +
 +==== vyházet ====
 +
 +===== Chybný pád předložky =====
 +  * ''bránící (v-w197f1)'' -- u ''PAT'' je ''v'' se 7. pádem
 +  * ''hájení (v-w1016f1)'' -- u ''EFF'' je ''proti'' se 6. pádem
 +  * ''konzultace (v-w1539f1)'' -- u ''PAT'' je ''o'' se 7. pádem
 +  * ''proměnit (v-w4426f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
 +  * ''proměňovat (v-w4428f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
 +  * ''propojit (v-w4493f3)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
 +  * ''růst (v-w5842)'' -- u ''PAT'' je ''na'' se 2. pádem
 +  * ''stanovený (v-w6477f3)'' -- u ''EFF'' je ''na'' se 2. pádem
 +  * ''vyházet (v-w7879f1)'' -- u ''PAT'' je ''za'' se 2. pádem
 +  * ''změkčit (v-w9611f1)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
 +  * ''změkčovat (v-w9615)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
  
 ===== Nekonsistence ve značkách?? ===== ===== Nekonsistence ve značkách?? =====
Line 105: Line 190:
 ''DPHR(k-1[dobrý.N3@2])'' v //"situace se obracela k lepšímu"// ''DPHR(k-1[dobrý.N3@2])'' v //"situace se obracela k lepšímu"//
 Nemělo by tam být spíše Neutrum, jako v ostatních?  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/22 11:50// Nemělo by tam být spíše Neutrum, jako v ostatních?  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/22 11:50//
- 
 ==== tlustý do tenkejch ==== ==== tlustý do tenkejch ====
  
 Je to jen detail v málo používaném úsloví, ale má tam být podle mě plurál i v prvním slově: Je to jen detail v málo používaném úsloví, ale má tam být podle mě plurál i v prvním slově:
-''DPHR(tlustý.I**S**1,do-1[tenký.IP2]) v-w1339f37 Used: 1x //začaly "jít tlustý do tenkejch"//+''DPHR(tlustý.I**S**1,do-1[tenký.IP2])'' v-w1339f37 Used: 1x //začaly "jít tlustý do tenkejch"//
 zvláště s uvedeným příkladem převzatým z dat (train-6/ln95048_067.t.gz#t-ln95048-067-p16s2w7). (Ovšem Google umí najít i "když jim teklo tlustý.IS1 do tenkých.IP2".)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:18// zvláště s uvedeným příkladem převzatým z dat (train-6/ln95048_067.t.gz#t-ln95048-067-p16s2w7). (Ovšem Google umí najít i "když jim teklo tlustý.IS1 do tenkých.IP2".)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:18//
 +
 +===== Nekonzistence v zavěšení uzlů funktorů =====
 +==== ze strany ====
 +U //být (v-w243f21), slyšet, vypovězení// visí //z// na slově strana //strana// a je přidaný genitiv. U //slýchávat// genitiv (nebo přivlastnění) vyplněné není, rámce sloves //odmítnout// a //vznést// mají slovo //strana// zbytečně ve složených závorkách. Varianta s přivlastněním u //být (w243f21)// má zavěšení opačné.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19//
 +
 +==== ve prospěch ====
 +U rámců //intervenovat-V:PAT vyslovit_se-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s genitivem a //intervenovat-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s přivlastněním je //v// zavěšené pod //prospěch//. U //vyslovovat_se-V:PAT// a //hovořit-V:PAT mluvit-V:PAT svědčit-V:PAT// je to naopak.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19//
 +
 +==== že ====
 +Naprostá většina rámců, které obsahují doplnění --- vedlejší větu s //že//, má na něj pověšený uzel s //pos="v"//. U slova //prohlášení// to chybí.
 +
 +==== na téma ====
 +Většinou visí //téma// na //na//. U slovesa //hovořit// je vyplněná i možnost genitivu, přivlastnění nebo ukazovacího zájmena. U slov //bavit_se, debatvoat, diskutovat, interview, jednat, mluvit, přednášet// nic dalšího vyplněné není. U slova //mikrointerview// je //na// zavěšené jako sourozenec slova //téma// --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:43//
  
 ===== Neúplnost ===== ===== Neúplnost =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]