[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chyby-pdt20:pdt-vallex [2011/05/30 17:58]
dusek
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/09 17:15] (current)
lauschmannova
Line 108: Line 108:
 ==== vztahovat ==== ==== vztahovat ====
  
-U framu ''v-w8695'' jsou v ''EFF'' spojené předložkové vazby ''na'' a ''k'', dvě různé alternativy.   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:43//+U framu ''v-w8695'' jsou v ''EFF'' spojené předložkové vazby ''na'' a ''k'', dvě různé alternativy.   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:43// 
 + 
 +==== podnítit ==== 
 + 
 +Frame ''v-w3604f2'' má u ''PAT'' spojené předložkové vazby s ''proti'' a ''aby''   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 09:53//
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
 +==== = ====
 +U PAT jsou jako alternativní formy uvedeny pády 1 a 4, nemá být 1 a 3 (aby to odpovídalo čtení "x se rovná ypsilon, x se rovná ypsilonu")? --  //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/05/12 12:20//
  
 ==== chce se mi ==== ==== chce se mi ====
Line 129: Line 135:
   * znát (7 výskytů)   * znát (7 výskytů)
 (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//) (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//)
 +
 +====platit====
 +Není mi jasné, proč u prvního rámce (//v-w3468f1//) je povoleno, aby doplnění, realizované předložkovou frází //za+4// bylo realizováno buď jako fakultativní EFF (uvedený v rámci) nebo jako CAUS (uvedené v několika příkladech a i v některých větách v datech). Nemělo by se to sjednotit? --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/05 11:34//
 +
 +==== protestovat ====
 +U ''PAT'' je jako možná forma uvedena předložková vazba s ''oproti'', není to chyba? -- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 18:02//
  
 ==== prezentování ==== ==== prezentování ====
Line 135: Line 147:
 ==== vypadat ==== ==== vypadat ====
 U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24// U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24//
 +
 +==== vyplatit ====
 +Frame ''v-w8192f3'' a jeho jediná instance v korpusu (věta ''t-ln95046-037-p2s5''): užití sice formálně odpovídá rámci, ale naprosto neodpovídá příkladu, který je u rámce uveden (jedná se o jiný význam). --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/09 17:14//
 +
 +==== vyházet ====
  
 ===== Chybný pád předložky ===== ===== Chybný pád předložky =====
 +  * ''bránící (v-w197f1)'' -- u ''PAT'' je ''v'' se 7. pádem
 +  * ''hájení (v-w1016f1)'' -- u ''EFF'' je ''proti'' se 6. pádem
   * ''konzultace (v-w1539f1)'' -- u ''PAT'' je ''o'' se 7. pádem   * ''konzultace (v-w1539f1)'' -- u ''PAT'' je ''o'' se 7. pádem
   * ''proměnit (v-w4426f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem   * ''proměnit (v-w4426f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
Line 143: Line 162:
   * ''růst (v-w5842)'' -- u ''PAT'' je ''na'' se 2. pádem   * ''růst (v-w5842)'' -- u ''PAT'' je ''na'' se 2. pádem
   * ''stanovený (v-w6477f3)'' -- u ''EFF'' je ''na'' se 2. pádem   * ''stanovený (v-w6477f3)'' -- u ''EFF'' je ''na'' se 2. pádem
 +  * ''vyházet (v-w7879f1)'' -- u ''PAT'' je ''za'' se 2. pádem
   * ''změkčit (v-w9611f1)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem   * ''změkčit (v-w9611f1)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
   * ''změkčovat (v-w9615)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem   * ''změkčovat (v-w9615)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem
Line 175: Line 195:
 ''DPHR(tlustý.I**S**1,do-1[tenký.IP2])'' v-w1339f37 Used: 1x //začaly "jít tlustý do tenkejch"// ''DPHR(tlustý.I**S**1,do-1[tenký.IP2])'' v-w1339f37 Used: 1x //začaly "jít tlustý do tenkejch"//
 zvláště s uvedeným příkladem převzatým z dat (train-6/ln95048_067.t.gz#t-ln95048-067-p16s2w7). (Ovšem Google umí najít i "když jim teklo tlustý.IS1 do tenkých.IP2".)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:18// zvláště s uvedeným příkladem převzatým z dat (train-6/ln95048_067.t.gz#t-ln95048-067-p16s2w7). (Ovšem Google umí najít i "když jim teklo tlustý.IS1 do tenkých.IP2".)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:18//
 +
 +===== Nekonzistence v zavěšení uzlů funktorů =====
 +==== ze strany ====
 +U //být (v-w243f21), slyšet, vypovězení// visí //z// na slově strana //strana// a je přidaný genitiv. U //slýchávat// genitiv (nebo přivlastnění) vyplněné není, rámce sloves //odmítnout// a //vznést// mají slovo //strana// zbytečně ve složených závorkách. Varianta s přivlastněním u //být (w243f21)// má zavěšení opačné.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19//
 +
 +==== ve prospěch ====
 +U rámců //intervenovat-V:PAT vyslovit_se-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s genitivem a //intervenovat-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s přivlastněním je //v// zavěšené pod //prospěch//. U //vyslovovat_se-V:PAT// a //hovořit-V:PAT mluvit-V:PAT svědčit-V:PAT// je to naopak.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19//
 +
 +==== že ====
 +Naprostá většina rámců, které obsahují doplnění --- vedlejší větu s //že//, má na něj pověšený uzel s //pos="v"//. U slova //prohlášení// to chybí.
 +
 +==== na téma ====
 +Většinou visí //téma// na //na//. U slovesa //hovořit// je vyplněná i možnost genitivu, přivlastnění nebo ukazovacího zájmena. U slov //bavit_se, debatvoat, diskutovat, interview, jednat, mluvit, přednášet// nic dalšího vyplněné není. U slova //mikrointerview// je //na// zavěšené jako sourozenec slova //téma// --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:43//
  
 ===== Neúplnost ===== ===== Neúplnost =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]