[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chyby-pdt20:pdt-vallex [2011/05/31 10:36]
dusek "že" - "prohlášení"
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/09 17:15] (current)
lauschmannova
Line 115: Line 115:
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
 +==== = ====
 +U PAT jsou jako alternativní formy uvedeny pády 1 a 4, nemá být 1 a 3 (aby to odpovídalo čtení "x se rovná ypsilon, x se rovná ypsilonu")? --  //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/05/12 12:20//
  
 ==== chce se mi ==== ==== chce se mi ====
Line 133: Line 135:
   * znát (7 výskytů)   * znát (7 výskytů)
 (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//) (Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//)
 +
 +====platit====
 +Není mi jasné, proč u prvního rámce (//v-w3468f1//) je povoleno, aby doplnění, realizované předložkovou frází //za+4// bylo realizováno buď jako fakultativní EFF (uvedený v rámci) nebo jako CAUS (uvedené v několika příkladech a i v některých větách v datech). Nemělo by se to sjednotit? --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/05 11:34//
  
 ==== protestovat ==== ==== protestovat ====
Line 142: Line 147:
 ==== vypadat ==== ==== vypadat ====
 U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24// U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24//
 +
 +==== vyplatit ====
 +Frame ''v-w8192f3'' a jeho jediná instance v korpusu (věta ''t-ln95046-037-p2s5''): užití sice formálně odpovídá rámci, ale naprosto neodpovídá příkladu, který je u rámce uveden (jedná se o jiný význam). --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/09 17:14//
  
 ==== vyházet ==== ==== vyházet ====
Line 197: Line 205:
 ==== že ==== ==== že ====
 Naprostá většina rámců, které obsahují doplnění --- vedlejší větu s //že//, má na něj pověšený uzel s //pos="v"//. U slova //prohlášení// to chybí. Naprostá většina rámců, které obsahují doplnění --- vedlejší větu s //že//, má na něj pověšený uzel s //pos="v"//. U slova //prohlášení// to chybí.
 +
 +==== na téma ====
 +Většinou visí //téma// na //na//. U slovesa //hovořit// je vyplněná i možnost genitivu, přivlastnění nebo ukazovacího zájmena. U slov //bavit_se, debatvoat, diskutovat, interview, jednat, mluvit, přednášet// nic dalšího vyplněné není. U slova //mikrointerview// je //na// zavěšené jako sourozenec slova //téma// --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:43//
  
 ===== Neúplnost ===== ===== Neúplnost =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]