[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/05 11:37]
lauschmannova
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/09 17:15] (current)
lauschmannova
Line 147: Line 147:
 ==== vypadat ==== ==== vypadat ====
 U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24// U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24//
 +
 +==== vyplatit ====
 +Frame ''v-w8192f3'' a jeho jediná instance v korpusu (věta ''t-ln95046-037-p2s5''): užití sice formálně odpovídá rámci, ale naprosto neodpovídá příkladu, který je u rámce uveden (jedná se o jiný význam). --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/09 17:14//
  
 ==== vyházet ==== ==== vyházet ====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]