[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cisla-grantu [2019/04/15 19:39]
auersperger [2019] GAUK
cisla-grantu [2019/04/25 12:23] (current)
vidra The faculty made a mistake when they informed me of my GAUK account number. Correct that.
Line 23: Line 23:
 | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/​19/​SCI/​10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/​19/​SCI/​10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS |
 | NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/​1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | | NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/​1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO |
-|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | 1176219 | 207-10/251303 ​| 2019-2021 | GAUK |+|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 ​| 2019-2021 | GAUK |
 |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/​251298 | 2019-2021 | GAUK | |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/​251298 | 2019-2021 | GAUK |
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]