[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
diskurz_doporucena_literatura [2012/06/11 15:28]
hladka
diskurz_doporucena_literatura [2012/06/11 15:30] (current)
hladka
Line 47: Line 47:
 CB: Adam; CF: <Adam, filmy> CB: Adam; CF: <Adam, filmy>
  
-Jazyková realizace diskurzních referentů (vsuvka) (srov. http://​amor.cms.hu-berlin.de/​~h2816i3x/​Lehre/​2006_VL_Text/​VL_Text_02_Centering.pdf)+**Jazyková realizace diskurzních referentů** (vsuvka) (srov. http://​amor.cms.hu-berlin.de/​~h2816i3x/​Lehre/​2006_VL_Text/​VL_Text_02_Centering.pdf)
  
 Pokud jsou prvky v CF realizovány zájmeny, pak je také CB vyjádřeno zájmenem. Pokud jsou prvky v CF realizovány zájmeny, pak je také CB vyjádřeno zájmenem.
Line 55: Line 55:
  
 2. (Ona1) Navštěvuje ji2 často. 2. (Ona1) Navštěvuje ji2 často.
-CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka>+**CB: Lenka**; CF: <Lenka, Jitka>
  
-2.‘ (Ona1) Navštěvuje Jitku2 často.+2.‘ (**Ona1**) Navštěvuje Jitku2 často.
  
-2.# Lenka1 navštěvuje Jitku2 často.+2.# **Lenka1** navštěvuje Jitku2 často.
  
 CB je realizováno zájmenem. CB je realizováno zájmenem.
Line 66: Line 66:
 CB: 0; CF: <Lenka, Jitka> CB: 0; CF: <Lenka, Jitka>
  
-2. (Ona1) Navštěvuje Jitku2 často. +2. (**Ona1**) Navštěvuje Jitku2 často. 
-CB: Lenka; CF: <Jitka, Lenka>+**CB: Lenka**; CF: <Jitka, Lenka>
  
-2.# Lenka1 navštěvuje Jitku2 často.+2.# **Lenka1** navštěvuje Jitku2 často.
  
 Pokud je CB aktuální věty totožný diskurzní referent s CB poslední věty, pak je realizováno zájmenem. Pokud je CB aktuální věty totožný diskurzní referent s CB poslední věty, pak je realizováno zájmenem.
Line 76: Line 76:
 CB: 0; CF: <Lenka, Jitka> CB: 0; CF: <Lenka, Jitka>
  
-2. (Ona1) Často ji2 navštěvuje. +2. (**Ona1**) Často ji2 navštěvuje. 
-CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka>+**CB: Lenka**; CF: <Lenka, Jitka>
  
-3. (Ona1) Ráda se dívá s Jitkou2 na filmy3. +3. (**Ona1**) Ráda se dívá s Jitkou2 na filmy3. 
-CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka, filmy>+**CB: Lenka**; CF: <Lenka, Jitka, filmy>
  
 3.# Lenka1 se ráda dívá s Jitkou2 na filmy3. 3.# Lenka1 se ráda dívá s Jitkou2 na filmy3.
Line 89: Line 89:
 CB: 0; CF: <Lenka, Jitka> CB: 0; CF: <Lenka, Jitka>
  
-2. Lenka1 ji2 často navštěvuje.+2. **Lenka1 ji2** často navštěvuje.
 CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka> CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka>
  
-3. (Ona1) Ráda se dívá s Jitkou2 na filmy3. +3. (**Ona1**) Ráda se dívá s Jitkou2 na filmy3. 
-CB: Lenka; CF: <Lenka, Jitka, filmy>+**CB: Lenka**; CF: <Lenka, Jitka, filmy>
  
-3.# Lenka1 se ráda dívá s Jitkou2 na filmy3.+3.# **Lenka1** se ráda dívá s Jitkou2 na filmy3.
  
-Důležité textové rysy+**Důležité textové rysy**
  
-koheze+**koheze**
 CB (Un – 1) = CB (Un) CB (Un – 1) = CB (Un)
  
-salience+**salience**
 CP (Un) = CB (Un) CP (Un) = CB (Un)
  
-„cheapness“+**„cheapness“**
 CP (Un – 1) = CB (Un) CP (Un – 1) = CB (Un)
  
-kontinuita+**kontinuita**
 CFs (Un-1) ∩ CFs (Un) ≠ 0  CFs (Un-1) ∩ CFs (Un) ≠ 0 
 („v každé nové větě se říká něco starého“) („v každé nové větě se říká něco starého“)
  
-Realizace textových vzorců s využitím koheze, salience, „cheapness“,​ kontinuity+**Realizace textových vzorců s využitím koheze, salience, „cheapness“,​ kontinuity**
  
 Viz tabulka v textu článku, s. 414. Viz tabulka v textu článku, s. 414.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]