[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Koherence textu (NAKI II)

Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině

Projekt Ministerstva kultyry typu NAKI II s cílem navrhnout a vytvořit automatickou metodu pro měření koherence žákovských textů.

Oficiální úfalí stránky projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/grants/evald-evaluator-discourse
Interní informace


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]