[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky [2014/06/02 18:27]
popel odpovědi
external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky [2014/06/02 18:29] (current)
popel
Line 8: Line 8:
   * //​anotovaný korpus// -- korpus s ručně nebo automaticky doplněnými jazykovědnými informacemi (= anotacemi). Např. kolekce textů, kde u každého slova je jeho slovní druh (podstatné jméno, sloveso atd.) a relevantní tvaroslovné informace (rod, číslo, pád atd.). Anotovaný korpus je učebnicí pro strojové učení (např. učíme počítač určovat slovní druhy slov v textu.)   * //​anotovaný korpus// -- korpus s ručně nebo automaticky doplněnými jazykovědnými informacemi (= anotacemi). Např. kolekce textů, kde u každého slova je jeho slovní druh (podstatné jméno, sloveso atd.) a relevantní tvaroslovné informace (rod, číslo, pád atd.). Anotovaný korpus je učebnicí pro strojové učení (např. učíme počítač určovat slovní druhy slov v textu.)
   * //​anotační schéma// -- způsob reprezentace anotací. Např. řetězec číslic a písmen, ve kterém první pozice je pro slovní druh, třetí pro rod, čtvrtá pro číslo atd. - mluvíme o //​morfologické značce//​. ​   * //​anotační schéma// -- způsob reprezentace anotací. Např. řetězec číslic a písmen, ve kterém první pozice je pro slovní druh, třetí pro rod, čtvrtá pro číslo atd. - mluvíme o //​morfologické značce//​. ​
-   * [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​hamledt|HamleDT]] -- kolekce 29 anotovaných korpusů se stejným anotačním schématem. Mluvíme o //​harmonizovaných verzích korpusů//.+  ​* [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​hamledt|HamleDT]] -- kolekce 29 anotovaných korpusů se stejným anotačním schématem. Mluvíme o //​harmonizovaných verzích korpusů//.
   * //feature// -- atribut/​charakteristika (např. počet podstatných jmen v textu). Vývojář vymýšlí features k úloze, kterou řeší.   * //feature// -- atribut/​charakteristika (např. počet podstatných jmen v textu). Vývojář vymýšlí features k úloze, kterou řeší.
-   * //model// -- tabulka features s váhami = výsledek učení se z anotovaného korpusu+  ​* //model// -- tabulka features s váhami = výsledek učení se z anotovaného korpusu
   * //trénovat model// -- učit se z anotovaného korpusu ​   * //trénovat model// -- učit se z anotovaného korpusu ​
   * //tagger// -- program pro automatický tvaroslovný rozbor slov v textu.   * //tagger// -- program pro automatický tvaroslovný rozbor slov v textu.
Line 43: Line 43:
  
 > Pokud byla díla vytvořena po roku 2000 v rámci pracovních povinností,​ tak se jedná o díla zaměstnanecká. Nositelem práv je pak zaměstnavatel (třeba UK) a ten je může libovolně používat. Pro starší díla platil starší zákon, který by se musel prostudovat,​ ale asi z něho taktéž vyplývá, že zaměstnavatel může díla využívat k jejich předpokládanému účelu. > Pokud byla díla vytvořena po roku 2000 v rámci pracovních povinností,​ tak se jedná o díla zaměstnanecká. Nositelem práv je pak zaměstnavatel (třeba UK) a ten je může libovolně používat. Pro starší díla platil starší zákon, který by se musel prostudovat,​ ale asi z něho taktéž vyplývá, že zaměstnavatel může díla využívat k jejich předpokládanému účelu.
- +
   * **Akademické časopisy** Analogicky k výše uvedenému, co časopisy vydávané za veřejné peníze: máme přístup k jejich obsahu a právo jej užít k výzkumným účelům?   * **Akademické časopisy** Analogicky k výše uvedenému, co časopisy vydávané za veřejné peníze: máme přístup k jejich obsahu a právo jej užít k výzkumným účelům?
 +
   * **Data stažená z webu** Jakým právem se řídí texty na webu? Země, kde žije autor, kde má sídlo vydavatel (je to majitel domény?), nebo naším, když si to stáhneme a uložíme v Praze? Pokud právem autora či vydavatele, znamená to, že na vše, co stáhneme z USA platí Fair Use, co z Estonska, na to jejich rozsah výjimky pro výzkum i u nás?   * **Data stažená z webu** Jakým právem se řídí texty na webu? Země, kde žije autor, kde má sídlo vydavatel (je to majitel domény?), nebo naším, když si to stáhneme a uložíme v Praze? Pokud právem autora či vydavatele, znamená to, že na vše, co stáhneme z USA platí Fair Use, co z Estonska, na to jejich rozsah výjimky pro výzkum i u nás?
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]