[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:pcedt:ar [2008/06/11 12:08]
stepanek
external:pcedt:ar [2009/05/11 16:30] (current)
mikulova
Line 1: Line 1:
 ====== Analytická rovina PCEDT_cz ====== ====== Analytická rovina PCEDT_cz ======
 V projektu PCEDT_cz se manuálně anotuje až tektogramatická rovina, analytická rovina byla vytvořena pouze automatickými nástroji. Předpokládáme,​ že na základě dobře manuálně oanotované tektogramatické roviny budeme moci opět automaticky zatím nedostačně anotovanou analytickou rovinu zpětně doopravit. Pro testování těchto automatických nástrojů bude na analytické rovině manuálně oanotováno cca 2 000 vět. V projektu PCEDT_cz se manuálně anotuje až tektogramatická rovina, analytická rovina byla vytvořena pouze automatickými nástroji. Předpokládáme,​ že na základě dobře manuálně oanotované tektogramatické roviny budeme moci opět automaticky zatím nedostačně anotovanou analytickou rovinu zpětně doopravit. Pro testování těchto automatických nástrojů bude na analytické rovině manuálně oanotováno cca 2 000 vět.
 +
 +Anotace byla provedena v červnu a v červenci 2008 anotátorkou Ivanou Klímovou.
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]