[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
external:pcedt:done [2009/06/01 16:36]
mikulova
external:pcedt:done [2009/12/04 14:16]
mikulova
Line 4: Line 4:
  
 Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007. Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007.
 +
  
  
Line 16: Line 17:
 Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajič jr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková. Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajič jr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková.
  
-V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (ktere doposud nebyly oanotovány).+V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (které doposud nebyly oanotovány).
 K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí. K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí.
   * Seznam souborů k revizi ve druhé fázi (jméno souboru - počet vět - počet českých slov) {{:external:pcedt:revize_druhafaze.txt|soubory_k_reviziII}}   * Seznam souborů k revizi ve druhé fázi (jméno souboru - počet vět - počet českých slov) {{:external:pcedt:revize_druhafaze.txt|soubory_k_reviziII}}
-Tyto revize prováděli: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.+Tyto revize prováděly: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.
  
 Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009.  Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009. 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]