[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:pcedt:done [2009/12/04 14:16]
mikulova
external:pcedt:done [2009/12/04 14:18]
mikulova
Line 24: Line 24:
 Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009.  Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009. 
 Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009. Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009.
 +
  
  
Line 31: Line 32:
  
 Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, a že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávat. Soubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek). Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, a že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávat. Soubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek).
-Od května 2009 pracují na postrevizích i dvě "nejlepší" revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana Janoušková.+Od května 2009 (tj. po ukončení revizí) pracují na postrevizích i dvě "nejlepší" revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana Janoušková. Od listopadu 2009 pak i Eva Štěpánková (posilu bylo nutné přibrat proto, že revizorky nestačí anotátorům).
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]