[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:pcedt:done [2008/02/19 21:37]
mikulova
external:pcedt:done [2009/12/04 14:18] (current)
mikulova
Line 1: Line 1:
-====== Překlad textů z PennTreebanku ======+====== Revize a postrevize překladů ====== 
 +Další a podrobnější infromace jsou k dispozici na [[:pcedt:internal:start|interních stránkách projektu]]. 
  
 Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007. Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007.
Line 6: Line 8:
  
  
 +===== Revize překladu =====
 +Do přeložených souborů se zanášejí korektury, které na vytištěných papírových verzích prováděl prof. Kirschner. Takových souborů je 153. 
 +  * Seznam všech souborů určených ke "papírové" korektuře {{external:pcedt:soubory_ke_korekture.txt|soubory_ke_korekture}} 
 +Na "papírových" korekturách pracovala Jana Grollová.
  
-===== Korektura překladu =====+Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642.  
 +  * Seznam problematických souborů určených k revizi {{:external:pcedt:soubory_k_revizi.txt|soubory_k_reviziI}} 
 +Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajič jr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková.
  
-Do eložených souborů se zanášejí korekturykteré na vytištěných papírových verzích prováděl prof. Kirschner. Takových souborů je 153+V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě ekladů vůbec)že revize překladu bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (které doposud nebyly oanotovány). 
-  * Seznam všech souborů určených ke korektuře {{external:pcedt:soubory_ke_korekture.txt|soubory_ke_korekture}} +K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí
 +  * Seznam souborů k revizi ve druhé fázi (jméno souboru - počet vět - počet českých slov) {{:external:pcedt:revize_druhafaze.txt|soubory_k_reviziII}} 
 +Tyto revize prováděly: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.
  
 +Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009. 
 +Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009.
  
-===== Revize překladu ===== 
-Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642. V současné době probíhá na těchto souborech revize překladu. 
-  * Seznam problematických souborů určených k revizi {{:external:pcedt:soubory_k_revizi.txt|soubory_k_revizi}} 
  
-V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že korektura (revize) bude provedena **na všech souborech PCEDT_cz** (ktere doposud nebyly oanotovány).  
-K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí. 
  
-Stav revizí a anotací je možné sledovat zde: + 
-[[https://blackbird.ms.mff.cuni.cz/stepanek/wsj-cz-anot|Automaticky generovaný ehled anotovaných souborů]]+ 
 +===== Revize revize aneb postrevize ===== 
 + 
 +Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávatSoubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek). 
 +Od května 2009 (tjpo ukončení revizí) pracují na postrevizích i dvě "nejlepší" revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana JanouškováOd listopadu 2009 pak i Eva Štěpánková (posilu bylo nutné ibrat proto, že revizorky nestačí anotátorům). 
 + 
  
 ===== Dokumenty ===== ===== Dokumenty =====
-  * **Pokyny pro překladatele, revizory a korektory**: {{external:pcedt:translation_guidelines_071119.pdf|translation_guidelines_071119}} +  * **Pokyny pro překladatele, revizory a korektory**: {{external:pcedt:translation_guidelines_090428.pdf|translation_guidelines_090428}} 
-  * **Glosář**: {{external:pcedt:glosar_080114.xls|glosar_080114}}+  * **Glosář**: {{external:pcedt:glosar_090601.xls|glosar_090601}} 
  
  
 ---- ----
-Další informace jsou k dispozici na interních stránkách projektu - [[:pcedt:internal:start|Interní poznámky]]. 
  
 +Stav revizí a anotací je možné sledovat zde:
 +[[https://blackbird.ms.mff.cuni.cz/stepanek/wsj-cz-anot|Automaticky generovaný přehled anotovaných souborů]]
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]