[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Revize a korektury překladů

Další a podrobnější infromace jsou k dispozici na interních stránkách projektu.

Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007.

"Papírová" korektura překladu

Do přeložených souborů se zanášejí korektury, které na vytištěných papírových verzích prováděl prof. Kirschner. Takových souborů je 153.

Revize překladu

Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642.

V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena na všech souborech PCEDT_cz (ktere doposud nebyly oanotovány).
K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí.

Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009. Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009.

Stav revizí a anotací je možné sledovat zde:
Automaticky generovaný přehled anotovaných souborů

Dokumenty


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]