[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Revize a postrevize překladů

Další a podrobnější infromace jsou k dispozici na interních stránkách projektu.

Všech 2312 souborů (cca 49 000 vět) bylo několika různými překladateli přeloženo do češtiny. Poslední přeložený soubor byl odevzdán 11. 1. 2007.

Revize překladu

Do přeložených souborů se zanášejí korektury, které na vytištěných papírových verzích prováděl prof. Kirschner. Takových souborů je 153.

Na “papírových” korekturách pracovala Jana Grollová.

Ze všech přeložených souborů byly vybrány soubory, které obsahují z hlediska překladu problematická místa (označená překladateli speciálními znaky %%, $$, &&, §§, ??). Takových souborů bylo zjištěno 642.

Tyto revize prováděli: Eva Dubová, Jan Hajič, jr., Stáňa Švecová, Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková.

V létě 2007 bylo rozhodnuto (vzhledem k nedostatečné kvalitě překladů vůbec), že revize překladu bude provedena na všech souborech PCEDT_cz (ktere doposud nebyly oanotovány).
K anotaci jsou proto přednostně udělovány soubory, které již prošly revizí.

Tyto revize prováděli: Jolana Janoušková, Zuzana Krulichová, Romana Workmann-Víšková, Blanka Cajthamlová, Mirka Urešová.

Revize byly slavnostně ukončeny na sušenkovo-kávovo-čajovém posezení 30. 4. 2009.
Poslední zrevidované soubory byly odevzdány 3. 5. 2009.

Revize revize aneb postrevize

Krátce po zahájení revizí se ukázalo, že i v zrevidovaných souborech je velká řada nedostatků (věcných, pravopisných), které nám při následném zpracování (anotaci) přidělávají spoustu práce, a že je velmi žádoucí tyto nedostatky odstraňovat ještě před tím, než se soubory začnou zpracovávat. Soubory upravené revizorkami se proto od samého začátku ještě jednou kontrolují (zprvu jen Marie Mikulová, pak i Jan Štěpánek).
Od května 2009 pracuji na postrevizich i dve “nejlepsi” revizorky: Blanka Cajthamlová a Jolana Janoušková.

Dokumenty

Stav revizí a anotací je možné sledovat zde:
Automaticky generovaný přehled anotovaných souborů


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]