[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:pcedt:tfa [2013/04/14 22:30]
ufal
external:pcedt:tfa [2013/04/29 14:18] (current)
ufal
Line 92: Line 92:
  - Pro zhruba 5 tisíc prvních vět, které jsou v plánu anotace: uzly, které jsou českými protějšky anglických uzlů, které na povrchu stojí za slovesem a mají u sebe neurčitý člen, dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: neznámá).  - Pro zhruba 5 tisíc prvních vět, které jsou v plánu anotace: uzly, které jsou českými protějšky anglických uzlů, které na povrchu stojí za slovesem a mají u sebe neurčitý člen, dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: neznámá).
  
-Další ​krok probíhá ​až po tom, co jsou předchozí kroky aplikovány na všechny uzly stromu:+Další ​kroky probíhají ​až po tom, co jsou předchozí kroky aplikovány na všechny uzly stromu:
  
  - Synové slovesa, které má ''​tfa="​f"''​ a které ve své klauzi není na první či druhé pozici, pokud stojí v povrchovém slovosledu za tímto slovesem, dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: neznámá).  - Synové slovesa, které má ''​tfa="​f"''​ a které ve své klauzi není na první či druhé pozici, pokud stojí v povrchovém slovosledu za tímto slovesem, dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: neznámá).
  - RSTR synové uzlů, které mají ''​tfa="​f"'',​ dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: 1:30).  - RSTR synové uzlů, které mají ''​tfa="​f"'',​ dostávají automaticky hodnotu ''​tfa="​f"''​ (očekávaná chybovost: 1:30).

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]