[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
external:pcedt:tr [2010/04/08 07:36]
mikulova
external:pcedt:tr [2010/04/08 07:46] (current)
mikulova
Line 149: Line 149:
 Dokumenty: Dokumenty:
   * Instrukce pro přidávání nových rámců do PDT-Vallexu na základě anotátorské poznámky //New Valency Frame//, obsažených v anotovaných datech (anotátorská poznámka je popsaná v dodatku val_verb) {{:​external:​pcedt:​aktualizace_vallexu_090521.rtf|aktualizace_vallexu_090521}}   * Instrukce pro přidávání nových rámců do PDT-Vallexu na základě anotátorské poznámky //New Valency Frame//, obsažených v anotovaných datech (anotátorská poznámka je popsaná v dodatku val_verb) {{:​external:​pcedt:​aktualizace_vallexu_090521.rtf|aktualizace_vallexu_090521}}
 +
 +===== Administrativa =====
 +Sazba za odevzdanou práci: 23 Kč/věta.
 +Opravy dat se neproplácí.
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]