[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Fakturační adresa

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: 221 91 4278, fax: 221 91 4309


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]