[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fakturacni-adresa [2007/12/10 13:39]
stranak
fakturacni-adresa [2017/01/30 15:51] (current)
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Fakturační adresa ====== ====== Fakturační adresa ======
  
-Univerzita Karlova ​v Praze +  ​Univerzita Karlova 
-Matematicko-fyzikální fakulta +  Matematicko-fyzikální fakulta 
-Ka Karlovu 3, Praha 2 +  ​Ke ​Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
-IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 +  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 
-tel221 91 4278fax221 91 4309+ 
 +Lze použít i s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá). 
 + 
 +Dále je tolerována i adresa na MS: 
 +  Univerzita Karlova 
 +  ÚFAL 
 +  Malostranské nám. 25 
 +  118 00  Praha 1 
 +  IČO: 00216208 
 +  DIČ: CZ00216208 
 + 
 +====== Bankovní spojení ====== 
 +Bankovní údaje **ke KČ účtu** vedeného v Komerční bance: 
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova 
 +   ​Komerční banka Václavské nám. 42114 07 Praha 1 
 +   ​číslo účtu 38330021/​0100. 
 +   IBANCZ9101000000000038330021 
 +   ​SWIFT:​KOMBCZPPXXX 
 +    
 +Bankovní údaje **k EUR účtu** vedeného v Komerční bance: 
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova 
 +   ​Číslo účtu: 43-7309780297/​0100 
 +   IBAN: CZ93 0100 0000 4373 0978 0297 
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX 
 +    
 +Bankovní údaje **k USD účtu** vedeného v Komerční bance: 
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova 
 +   ​Číslo účtu: 43-6812550267/​0100 
 +   IBAN: CZ1101000000436812550267 
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX 
 + 
 +Variabilní symbol - upřesnění,​ na jaký zdroj mají být fin. prostředky připsány - uvádějte bez písmen, pomlček a lomítek (např. 20701, 2041207).

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]