[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fakturacni-adresa [2011/03/25 10:03]
popel upraveno dle emailu od A. Kotesovcove
fakturacni-adresa [2017/01/30 15:51] (current)
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Fakturační adresa ====== ====== Fakturační adresa ======
  
-  Univerzita Karlova ​v Praze+  Univerzita Karlova
   Matematicko-fyzikální fakulta   Matematicko-fyzikální fakulta
   Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2   Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
   IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208   IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
  
 +Lze použít i s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá).
  
-případně ​je možné ​i: +Dále je tolerována ​adresa na MS
- +  Univerzita Karlova
-  Univerzita Karlova ​v Praze+
   ÚFAL   ÚFAL
   Malostranské nám. 25   Malostranské nám. 25
Line 15: Line 15:
   IČO: 00216208   IČO: 00216208
   DIČ: CZ00216208   DIČ: CZ00216208
 +
 +====== Bankovní spojení ======
 +Bankovní údaje **ke KČ účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Komerční banka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
 +   ​číslo účtu 38330021/​0100.
 +   IBAN: CZ9101000000000038330021
 +   ​SWIFT:​KOMBCZPPXXX
 +   
 +Bankovní údaje **k EUR účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Číslo účtu: 43-7309780297/​0100
 +   IBAN: CZ93 0100 0000 4373 0978 0297
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX
 +   
 +Bankovní údaje **k USD účtu** vedeného v Komerční bance:
 +   ​Název majitele účtu: Univerzita Karlova
 +   ​Číslo účtu: 43-6812550267/​0100
 +   IBAN: CZ1101000000436812550267
 +   ​SWIFT:​ KOMBCZPPXXX
 +
 +Variabilní symbol - upřesnění,​ na jaký zdroj mají být fin. prostředky připsány - uvádějte bez písmen, pomlček a lomítek (např. 20701, 2041207).

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]