[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

find [2007/02/26 14:24]
stepanek
find [2007/09/06 01:32] (current)
stepanek pattern
Line 14: Line 14:
 <​code>​find . -regex pattern</​code>​ <​code>​find . -regex pattern</​code>​
  
 +''​pattern''​ je tentokrát regulární výraz. Odpovídat mu musí celé jméno i s cestou, pokud tedy hledám např. soubory souvisící s ACL, nastavím pattern na '​.*ACL.*'​. Podobně se chová volba ''​-iregex'',​ find však přestane rozlišovat malá a velká písmena.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]