[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
format-fs [2007/05/16 09:15]
zeman Stručný popis formátu.
format-fs [2007/05/23 14:27]
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== Formát FS ====== ====== Formát FS ======
  
-**FS** (pravděpodobně zkratka za //Feature Structures//​) je asi nejstarším [[Datové formáty|datovým formátem]] [[Pražský závislostní korpus|Pražského závislostního korpusu]], který se pro svou jednoduchost používá stále. Mimo jiné představuje nejjednodušší způsob, jak uložit hierarchicky organizovaná data, aby je bylo možné zobrazit v [[Tred|Tredu]].+**FS** (pravděpodobně zkratka za //Feature Structures//​) je asi nejstarším [[Datové formáty|datovým formátem]] [[Pražský závislostní korpus|Pražského závislostního korpusu]], který se pro svou jednoduchost používá stále. Mimo jiné představuje nejjednodušší způsob, jak uložit hierarchicky organizovaná data, aby je bylo možné zobrazit v [[Tred|Tredu]]. FS formát pro svou jednoduchost a rychlost načítání zůstává datovým formátem používaným v [[Netgraph|Netgraphu]].
  
 Popis formátu FS lze nalézt u PDT 1.0 na adrese http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Corpora/​PDT_1.0/​Doc/​fs.html. Základní rysy jsou tyto: na každém řádku jeden strom, hierarchie stromu je zakódována kulatými závorkami, atributy jednoho uzlu jsou odděleny čárkami a jejich seznam (tedy celý uzel) je uzavřen v hranatých závorkách. V záhlaví na začátku je řečeno, který číselný atribut udává slovosled a který reprezentuje uzel v lineárním (textovém) zápisu věty. Popis formátu FS lze nalézt u PDT 1.0 na adrese http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Corpora/​PDT_1.0/​Doc/​fs.html. Základní rysy jsou tyto: na každém řádku jeden strom, hierarchie stromu je zakódována kulatými závorkami, atributy jednoho uzlu jsou odděleny čárkami a jejich seznam (tedy celý uzel) je uzavřen v hranatých závorkách. V záhlaví na začátku je řečeno, který číselný atribut udává slovosled a který reprezentuje uzel v lineárním (textovém) zápisu věty.
Line 8: Line 8:
  
   * [[Převod mezi CSTS a FS]]   * [[Převod mezi CSTS a FS]]
- 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]