[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hejnice-2010 [2010/02/03 09:36]
lopatkova
hejnice-2010 [2010/09/15 13:43] (current)
ufal přidána přednáška od Jany Strakové: Language and Cognitive Neuroscience
Line 3: Line 3:
 === Program === === Program ===
  
-== pondělí == 
-   
-  * Veronika Kolářová, Valence substantiv:   
-    Specifické posuny participantu propoziční povahy {{vk-hejnice.pdf|slajdy}} 
-  * Jan Ptáček, Companions demo, {{seminare:companions.pdf|slajdy}} 
  
-== úterý ==+  * Představení projektů {{projekty.pdf|slajdy}} 
 +  * Veronika Kolářová, Valence substantiv {{vk-hejnice.pdf|slajdy}} 
 +  * Petr Pajas: CPAN a vývoj modulů v Perlu {{hejnice-2010-pajas-cpan.pdf|slajdy}} 
 +  * Zdeněk Žabokrtský: Tecto MT 2010 
 +  * Jan Ptáček: Companions demo, {{seminare:companions.pdf|slajdy}} 
 +  * Anna Nedoluzhko: Anotace koreference 
 +  * Markéta Lopatková: Magisterské studium - diskuse o změně programu I3 {{vyuka.pdf|slajdy}} 
 +  * Jarka Hlaváčová 
 +  * Linh 
 +  * Eda Bejček, Pavel Schlesinger: PBML {{hejnice-2010-pbml.pdf|slajdy}} 
 +  * Jana Straková: Language and Cognitive Neuroscience 
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]