[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hejnice-2010 [2010/02/03 09:50]
lopatkova
hejnice-2010 [2010/09/15 13:43] (current)
ufal přidána přednáška od Jany Strakové: Language and Cognitive Neuroscience
Line 6: Line 6:
   * Představení projektů {{projekty.pdf|slajdy}}   * Představení projektů {{projekty.pdf|slajdy}}
   * Veronika Kolářová, Valence substantiv {{vk-hejnice.pdf|slajdy}}   * Veronika Kolářová, Valence substantiv {{vk-hejnice.pdf|slajdy}}
-  * Petr Pajas: CPAN a vývoj modulů v Perlu+  * Petr Pajas: CPAN a vývoj modulů v Perlu {{hejnice-2010-pajas-cpan.pdf|slajdy}}
   * Zdeněk Žabokrtský: Tecto MT 2010   * Zdeněk Žabokrtský: Tecto MT 2010
   * Jan Ptáček: Companions demo, {{seminare:companions.pdf|slajdy}}   * Jan Ptáček: Companions demo, {{seminare:companions.pdf|slajdy}}
Line 13: Line 13:
   * Jarka Hlaváčová   * Jarka Hlaváčová
   * Linh   * Linh
-  * Eda Bejček, Pavel Schlesinger: PBML+  * Eda Bejček, Pavel Schlesinger: PBML {{hejnice-2010-pbml.pdf|slajdy}} 
 +  * Jana Straková: Language and Cognitive Neuroscience
  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]