[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kalendar [2007/09/09 16:57]
ptacek
kalendar [2013/10/30 17:29] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-====== ÚFAL Kalendář ======+====== ÚFAL kalendář ======
  
 <html> <html>
-<iframe src="http://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showCalendars=0&amp;mode=WEEK&amp;height=600&amp;wkst=2&amp;bgcolor=%23fffaee&amp;src=ufal.kalendar%40gmail.com&amp;color=%23BE6D00" style=" border-width:0 " width="760" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>+<iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showPrint=0&amp;showCalendars=0&amp;mode=WEEK&amp;height=600&amp;wkst=2&amp;bgcolor=%23fffaee&amp;src=ufal.kalendar%40gmail.com&amp;color=%23B1440E&amp;ctz=Europe%2FPrague" style=" border-width:0 " width="760" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 </html> </html>
 +
 +
  
 ===== Jak přidat novou událost ===== ===== Jak přidat novou událost =====
 Stačí se přihlásit do [[https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=cl&passive=true&nui=1&continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fpli%3D1|administračního rozhraní]] Stačí se přihlásit do [[https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=cl&passive=true&nui=1&continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fpli%3D1|administračního rozhraní]]
 pomocí jména "ufal.kalendar" a s malým lingvistickým heslem. pomocí jména "ufal.kalendar" a s malým lingvistickým heslem.
 +
 +Pokud máte vlastní osobní účet, můžete se jednou přihlásit jako ufal.kalendar a v nastavení sdílení kalendáře si přidělit práva na zápis i pro Váš osobní google účet, abyste se nemuseli pořád přehlašovat.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]