[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kalendar [2007/09/09 16:57]
ptacek
kalendar [2013/10/30 17:29] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-====== ÚFAL Kalendář ======+====== ÚFAL kalendář ======
  
 <​html>​ <​html>​
-<iframe src="http://​www.google.com/​calendar/​embed?​showTitle=0&​amp;​showCalendars=0&​amp;​mode=WEEK&​amp;​height=600&​amp;​wkst=2&​amp;​bgcolor=%23fffaee&​amp;​src=ufal.kalendar%40gmail.com&​amp;​color=%23BE6D00" style="​ border-width:​0 " width="​760"​ height="​600"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"></​iframe>​+<iframe src="https://​www.google.com/​calendar/​embed?​showTitle=0&​amp;​showPrint=0&​amp;​showCalendars=0&​amp;​mode=WEEK&​amp;​height=600&​amp;​wkst=2&​amp;​bgcolor=%23fffaee&​amp;​src=ufal.kalendar%40gmail.com&​amp;​color=%23B1440E&​amp;​ctz=Europe%2FPrague" style="​ border-width:​0 " width="​760"​ height="​600"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"></​iframe>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 +
  
 ===== Jak přidat novou událost ===== ===== Jak přidat novou událost =====
 Stačí se přihlásit do [[https://​www.google.com/​accounts/​ServiceLogin?​service=cl&​passive=true&​nui=1&​continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fpli%3D1|administračního rozhraní]] Stačí se přihlásit do [[https://​www.google.com/​accounts/​ServiceLogin?​service=cl&​passive=true&​nui=1&​continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar%2Frender%3Fpli%3D1|administračního rozhraní]]
 pomocí jména "​ufal.kalendar"​ a s malým lingvistickým heslem. pomocí jména "​ufal.kalendar"​ a s malým lingvistickým heslem.
 +
 +Pokud máte vlastní osobní účet, můžete se jednou přihlásit jako ufal.kalendar a v nastavení sdílení kalendáře si přidělit práva na zápis i pro Váš osobní google účet, abyste se nemuseli pořád přehlašovat.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]