[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/03/25 23:18]
ptacek vytvořeno
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/09/11 15:48] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
 === otevřít, otevírat, otvírat (se) === === otevřít, otevírat, otvírat (se) ===
 ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^ ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^
-| [[blu>​blu-v-otevřít-otvírat-otevírat-1]] ​ | v-w3288f1 + v-w3261f3 + v-w3265f2 | ona act.1 otevrela mu ben.3 dvere/srdce pat.4 "​zpřístupnit"​ (+BEN) (+MEANS)| +| [[blu>​blu-v-otevřít-otvírat-otevírat-1]] ​ | v-w3288f1 + v-w3261f3 + v-w3265f2 | ona act.1 otevrela mu ben.3 dvere/srdce pat.4 "​zpřístupnit"​ (+BEN typ.) (+MEANS ​typ.) | 
-| [[blu>​blu-v-otevřít-otvírat-otevírat-2]] ​ | v-w3288f4 + v-w3261f5 + v-w3265f4 | act.1 twhen.typ "​otevřít krám" | +| [[blu>​blu-v-otevřít-otvírat-otevírat-2]] ​ | v-w3288f4 + v-w3261f5 + v-w3265f4 | act.1 twhen.typ "​otevřít ​(každé ráno - opakovaně) ​krám" | 
-|                                           | v-w3261f1 + v-w3288f3 + v-w3265f1 | "​zahájit"​ |+|                                           | v-w3261f1 + v-w3288f3 + v-w3265f1 | "​zahájit" - "​otevřít poprvé"|
 |                                           | v-w3261f4 + v-w3265f5 ​            | "​otevřít novou otázku"​ | |                                           | v-w3261f4 + v-w3265f5 ​            | "​otevřít novou otázku"​ |
-|                                           | v-w3288f2 + v-w3261f2 + v-w3265f3 | "​zpřístupnit"​ jako blu-1, ale (CPHR->​PAT) (ADDR->​BEN) a (pro+4.BEN)|+|                                           | v-w3288f2 + v-w3261f2 + v-w3265f3 | "​zpřístupnit"​ jako blu-1, ale (CPHR->​PAT) (ADDR->​BEN) a (pro+4.BEN) ​:!: |
  
  
  
-| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] ​ | v-w32  | "uvolnit se" | +| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] ​ | v-w3289f1 ​ | "fyzický pohyb k otevření"| 
-| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]] ​ | v-w32  ​| "​naskytnout se" | +| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]] ​ | v-w3289f2 ​| "​naskytnout se" | 
-TODO                                          ​| v-w3262f1 + v-w3266f1 ​           | "​otevřít krám",​ ale příklad '​dvířka se otevírala'​ patří k [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | +                                                   | v-w3262f1 + v-w3266f1 | "​otevřít krám",​ ale příklad '​dvířka se otevírala'​ patří k [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | 
 +|   | v-w3266f2 ​ | "​naskytnout se" jako [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2] ale (BEN typ. ->​PAT)| 
 +|   | v-w3266f3 ​ | "Marie se mu otevřela"​ |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]