[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/09/11 14:45]
ptacek
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/09/11 15:48] (current)
ptacek
Line 9: Line 9:
  
  
-| [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]]  | v-w32  | "uvolnit se" | +| [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]]  | v-w3289f1  | "fyzický pohyb k otevření"| 
-| [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]]  | v-w32  | "naskytnout se" | +| [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]]  | v-w3289f2 | "naskytnout se" | 
-TODO                                          | v-w3262f1 + v-w3266f1            | "otevřít krám", ale příklad 'dvířka se otevírala' patří k [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | +                                                   | v-w3262f1 + v-w3266f1 | "otevřít krám", ale příklad 'dvířka se otevírala' patří k [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | 
 +|   | v-w3266f2  | "naskytnout se" jako [[blu>blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2] ale (BEN typ. ->PAT)| 
 +|   | v-w3266f3  | "Marie se mu otevřela" |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]