[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/09/11 14:45]
ptacek
lexaling:otevrit-otevirat-otvirat-se [2007/09/11 15:48] (current)
ptacek
Line 9: Line 9:
  
  
-| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] ​ | v-w32  | "uvolnit se" | +| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] ​ | v-w3289f1 ​ | "fyzický pohyb k otevření"| 
-| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]] ​ | v-w32  ​| "​naskytnout se" | +| [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2]] ​ | v-w3289f2 ​| "​naskytnout se" | 
-TODO                                          ​| v-w3262f1 + v-w3266f1 ​           | "​otevřít krám",​ ale příklad '​dvířka se otevírala'​ patří k [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | +                                                   | v-w3262f1 + v-w3266f1 | "​otevřít krám",​ ale příklad '​dvířka se otevírala'​ patří k [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-1]] | 
 +|   | v-w3266f2 ​ | "​naskytnout se" jako [[blu>​blu-v-otevřít-se-otvírat-se-otevírat-se-2] ale (BEN typ. ->​PAT)| 
 +|   | v-w3266f3 ​ | "Marie se mu otevřela"​ |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]