[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lindat-projekty [2012/11/01 13:16]
ufal init
lindat-projekty [2012/11/01 13:27] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== Projekty pod Lindatem ====== ====== Projekty pod Lindatem ======
 Seznam projektů pod Lindatem a věci s nimi spojené. Vzhledem k tomu, že každý projekt má svoji vlastní wiki, slouží tato stránka pouze jako rozcestník. Seznam projektů pod Lindatem a věci s nimi spojené. Vzhledem k tomu, že každý projekt má svoji vlastní wiki, slouží tato stránka pouze jako rozcestník.
 +
 +Pro většinu projektů existuje společný redmine: https://​redmine.ms.mff.cuni.cz/​projects/​lindat
  
 ===== Repozitář ===== ===== Repozitář =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]