[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
logo-ufalu [2017/09/21 18:01]
popel
logo-ufalu [2019/04/17 18:09] (current)
lopatkova [Hlavičkový papír ÚFALu]
Line 4: Line 4:
 svg: {{logo_ufal.svg?​direct|logo_ufal.svg}} svg: {{logo_ufal.svg?​direct|logo_ufal.svg}}
 eps: {{:​logo_ufal.eps?​direct|logo_ufal.eps}} eps: {{:​logo_ufal.eps?​direct|logo_ufal.eps}}
 +pdf: {{:​logo_ufal.pdf?​direct|logo_ufal.pdf}}
 +
 +
 +bitmapa 600 dpi: [[https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​_media/​logo_ufal_600dpi.png]]
  
 Základní informace o barevnosti {{:​internal:​logo_ufal_zakladni_informace_barevnost.pdf|zde}}. Základní informace o barevnosti {{:​internal:​logo_ufal_zakladni_informace_barevnost.pdf|zde}}.
Line 18: Line 22:
 ====== Hlavičkový papír ÚFALu ====== ====== Hlavičkový papír ÚFALu ======
  
-Černobílý hlavičkový papír pro tisk vlastními prostředky (včetně loga ÚFALu) +Černobílý hlavičkový papír pro tisk vlastními prostředky (včetně loga ÚFALu), česky a anglicky
- +
-{{:​cb-ufal-logo-cz.dot|:​cb-ufal-logo-cz.dot}}{{:​cb-logo-ufal-en.dot|:​cb-logo-ufal-en.dot}} +
  
-Barevný hlavičkový papír pro tisk na předtištěné papíry (včetně loga ÚFALu)+{{ ::​hlav_papiry.zip | šablony}}
  
-{{:​logo-ufal-cz.dot|:​logo-ufal-cz.dot}}{{:​logo-ufal-en.dot|:​logo-ufal-en.dot}} 
  
 ====== Loga a symboly fakulty a univerzity ====== ====== Loga a symboly fakulty a univerzity ======

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]