[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
misecky-2009 [2009/02/10 12:29]
stepanek Pecinovo slajdy
misecky-2009 [2009/02/10 18:03]
zeman Danova úterní prezentace.
Line 18: Line 18:
   * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|slide}}   * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|slide}}
   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu
-  * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem)+  * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) ​{{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}
   * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​   * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​
   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]