[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
misecky-2009 [2009/02/10 12:29]
stepanek Pecinovo slajdy
misecky-2009 [2009/02/11 19:35]
lopatkova
Line 6: Line 6:
  
   * Pavel Pecina, Honza Hajič (a další): Jak psát publikace (a kam) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~pecina/​publications/​misecky-2009.pdf|slides]]? ​    * Pavel Pecina, Honza Hajič (a další): Jak psát publikace (a kam) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~pecina/​publications/​misecky-2009.pdf|slides]]? ​
-  * Martin Plátek, Markéta Lopatková: FGD a restartovací automaty ​+  * Martin Plátek, Markéta Lopatková: FGD a restartovací automaty ​ ​{{slidylingsem09.pdf|prezentace PDF}}
   * Vašek Novák, Zdeněk Žabokrtský:​ Machine Translation Marathon   * Vašek Novák, Zdeněk Žabokrtský:​ Machine Translation Marathon
   * Silvie Cinková: Rekonstrukce větných fragmentů ​   * Silvie Cinková: Rekonstrukce větných fragmentů ​
Line 16: Line 16:
  
   * Honza Hajič: finance   * Honza Hajič: finance
-  * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|slide}}+  * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|prezentace PDF}}
   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu
-  * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem)+  * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) ​{{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}
   * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​   * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​
   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]