[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
misecky-2009 [2009/02/11 19:35]
lopatkova
misecky-2009 [2009/02/12 19:03]
lopatkova
Line 19: Line 19:
   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu
   * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s&​nbsp;​Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) {{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}   * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s&​nbsp;​Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) {{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}
-  * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​+  * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives" ​{{kv-rhem.pdf|prezentace PDF}}
   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)
   * Natalia Kljueva: Automatická extrakce česko-ruského slovníku z UMC; Paralely mezi PDT a treebankem SynTagRus   * Natalia Kljueva: Automatická extrakce česko-ruského slovníku z UMC; Paralely mezi PDT a treebankem SynTagRus

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]