[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
misecky-2009 [2009/02/10 18:03]
zeman Danova úterní prezentace.
misecky-2009 [2009/02/12 19:03] (current)
lopatkova
Line 6: Line 6:
  
   * Pavel Pecina, Honza Hajič (a další): Jak psát publikace (a kam) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~pecina/​publications/​misecky-2009.pdf|slides]]? ​    * Pavel Pecina, Honza Hajič (a další): Jak psát publikace (a kam) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~pecina/​publications/​misecky-2009.pdf|slides]]? ​
-  * Martin Plátek, Markéta Lopatková: FGD a restartovací automaty ​+  * Martin Plátek, Markéta Lopatková: FGD a restartovací automaty ​ ​{{slidylingsem09.pdf|prezentace PDF}}
   * Vašek Novák, Zdeněk Žabokrtský:​ Machine Translation Marathon   * Vašek Novák, Zdeněk Žabokrtský:​ Machine Translation Marathon
   * Silvie Cinková: Rekonstrukce větných fragmentů ​   * Silvie Cinková: Rekonstrukce větných fragmentů ​
Line 16: Line 16:
  
   * Honza Hajič: finance   * Honza Hajič: finance
-  * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|slide}}+  * Veronika Kolářová:​ Valence substantiv odvozených od sloves s genitivní valencí ​ {{vk-dsgen.pdf|prezentace PDF}}
   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu   * David Kolovratník:​ Morfo v Perlu
   * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s&​nbsp;​Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) {{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}   * Dan Zeman: English-Hindi Translation in 21 Days (s&​nbsp;​Pavlem Straňákem a Ondrou Bojarem) {{2009-01-10-dz-hindi.pdf|prezentace PDF}}
-  * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives"​+  * Kateřina Veselá: Anotace rhematizátorů a "​discourse connectives" ​{{kv-rhem.pdf|prezentace PDF}}
   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)   * Šárka Zikánová: Klasifikace textových vztahů (úvahy před skokem do studené vody)
   * Natalia Kljueva: Automatická extrakce česko-ruského slovníku z UMC; Paralely mezi PDT a treebankem SynTagRus   * Natalia Kljueva: Automatická extrakce česko-ruského slovníku z UMC; Paralely mezi PDT a treebankem SynTagRus

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]