[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
navody [2008/01/05 10:16]
ptacek
navody [2019/12/18 13:22] (current)
zeman AIC.
Line 3: Line 3:
 Přehled stránek s&​nbsp;​různými technicky orientovanými návody na využití zdrojů sdílených na ÚFALu. Patří sem např. návody na nastavení a obsluhu hardwaru, sítě, operačních systémů. Pokud vám jde o konkrétní softwarový balík nebo korpus, podívejte se spíše na [[internal:​Nástroje]],​ resp. [[internal:​Data]]. Pokud hledáte návod na úkon spíše administrativní než technické povahy, podívejte se na [[:​start#​Administrativa|Administrativu]]. Přehled stránek s&​nbsp;​různými technicky orientovanými návody na využití zdrojů sdílených na ÚFALu. Patří sem např. návody na nastavení a obsluhu hardwaru, sítě, operačních systémů. Pokud vám jde o konkrétní softwarový balík nebo korpus, podívejte se spíše na [[internal:​Nástroje]],​ resp. [[internal:​Data]]. Pokud hledáte návod na úkon spíše administrativní než technické povahy, podívejte se na [[:​start#​Administrativa|Administrativu]].
  
-  * [[internal:​Adresářová struktura]] - kam s&​nbsp;​čím +  * [[internal:Welcome at ÚFAL]] - užitečné info pro nově příchozí (nastavení **wifi,** mailu, webových stránek aj.) 
-  * [[internal:workstations]] - stroje na ufalu +    * [[internal:​Administrative business at ÚFAL|Administrative business at ÚFAL]] (focused on our foreign colleagues) 
-  * [[internal:ufallab]] - stroj na společné projekty s lidmi z venku +  * [[internal:​linux-network|Introduction to the ÚFAL Linux Network]] 
-  * [[Tisk|Jak tisknout na ÚFALu]] +    * [[internal:​linux-network#​directory-structure|Adresářová struktura]] - kam s&​nbsp;​čím 
-  * [[Grid|Jak používat výpočetní ​clustery]] (počítače ''​sol*''​ a ''​orion*''​) +    * [[internal:Úklid na discích]] - jak hlídat, kde po mých procesech zůstaly neuklizené pomocné soubory 
-    * [[http://dzungle.ms.mff.cuni.cz/​htmls/sw-r20-04.mgmt.hide.ms.mff.cuni.cz_10117.html | Statistiky vytížení ​sítě počítačů sol*]]+    * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/​seafile-ufals-private-data-cloud|SeaFile Data Cloud documentation]] and [[https://​ufalgate.ms.mff.cuni.cz:​8443/​|administration]]. Data cloud with sync for Linux/​Windows/​Android/​iOS. (Note: The script that we call to init SeaFile library, start the daemon etc. can be run from any folder. It does not do anything to the folder it is run from. It creates a new folder that corresponds to your pre-existing SeaFile library, at a location you tell it when asked during the initialization process.) 
 +  * [[:IT tricks]] 
 +  * [[internal:Workstations]] - stroje ​na ÚFALu 
 +  * [[printing|Jak tisknout na ÚFALu]] 
 +  * [[internal:​Webové aplikace|Jak a kde vytvářet webové aplikace]] 
 +  * [[Grid|Jak používat výpočetní ​cluster]] 
 +    * [[https://ufaladm2.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​munin/ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​lrc-headnode.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/index.html#lrc | Statistiky vytížení ​clusteru LRC* (dostupne jen v ramci MS)]] 
 +    * [[spark|Spark:​ Framework pro distribuované výpočty]] 
 +    ​[[https://​aic.ufal.mff.cuni.cz/​|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students) 
 +  * [[internal:​SQL server|Jak používat úfalí SQL server]]
   * [[Subversion]] - jak spravovat verze softwaru, který vyvíjíte (zejména pokud se vás v&​nbsp;​tom hrabe víc)   * [[Subversion]] - jak spravovat verze softwaru, který vyvíjíte (zejména pokud se vás v&​nbsp;​tom hrabe víc)
-  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~fucik/?a=howto#​kmutils ​| Milanova stránka o síti a počítačích]] - jak nastavit síť, VNC, jak zjišťovat obsazenost strojů apod.+    * [[internal:​redmine|Redmine a git]] 
 +  ​* [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/ufalnet-howto| Milanova stránka o síti a počítačích]] - jak nastavit síť, VNC, jak zjišťovat obsazenost strojů apod.
   * [[Find]]   * [[Find]]
 +  * [[Přístupová práva pomocí ACL]] - rozšířená správa přístupových práv k&​nbsp;​souborům - například jak nastavit přístup ke složce pro dvě různé skupiny uživatelů (ale ne pro všechny)
   * [[coreutils|Záludné chování či chyby základních programů]] jako je sort, uniq, speciálně v kombinaci s diakritikou   * [[coreutils|Záludné chování či chyby základních programů]] jako je sort, uniq, speciálně v kombinaci s diakritikou
   * [[pml-haters|PML Haters'​ Guide]]: Rady pro ty, kteří PML nemají rádi, ale musí s ním pracovat.   * [[pml-haters|PML Haters'​ Guide]]: Rady pro ty, kteří PML nemají rádi, ale musí s ním pracovat.
-  * [[internal:posta|Čtení ​psaní pošty]]+  * [[tex:triky|TeXové triky návody]]: shromáždění nalezených řešení v TeXu a LaTeXu 
 +    * [[tex:​pbml|TeX v PBML]]: řešení speciálně v kombinaci s PBML stylem a PBMLbook stylem (SCTL) 
 +  * [[internal:​microsoft-imagine]] - vstup do MSDN pro Informatickou sekci MFF UK (licence pro vyzkum, registrovane na pracovnika, pouze pro osobni pracovni pouziti po dobu trvani pracovniho pomeru) 
 +  * [[internal:​Companions - demo]] - par poznamek k pouzivani znovu oziveneho vysledku projektu Companions 
 +  * [[internal:​publikace#​collaborative-writing]] - Ufal a spolupracujici osoby maji k dispozici katedralni instalaci Sharelatexu... 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]