[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
navody [2017/09/25 14:53]
popel ↷ Links adapted because of a move operation
navody [2019/12/18 13:22] (current)
zeman AIC.
Line 8: Line 8:
     * [[internal:​linux-network#​directory-structure|Adresářová struktura]] - kam s&​nbsp;​čím     * [[internal:​linux-network#​directory-structure|Adresářová struktura]] - kam s&​nbsp;​čím
     * [[internal:​Úklid na discích]] - jak hlídat, kde po mých procesech zůstaly neuklizené pomocné soubory     * [[internal:​Úklid na discích]] - jak hlídat, kde po mých procesech zůstaly neuklizené pomocné soubory
-    * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/​seafile-ufals-private-data-cloud|SeaFile Data Cloud documentation]] and [[https://​ufalgate.ms.mff.cuni.cz:​8443/​|administration]]. (Note: The script that we call to init SeaFile library, start the daemon etc. can be run from any folder. It does not do anything to the folder it is run from. It creates a new folder that corresponds to your pre-existing SeaFile library, at a location you tell it when asked during the initialization process.)+    * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/​seafile-ufals-private-data-cloud|SeaFile Data Cloud documentation]] and [[https://​ufalgate.ms.mff.cuni.cz:​8443/​|administration]]. Data cloud with sync for Linux/​Windows/​Android/​iOS. (Note: The script that we call to init SeaFile library, start the daemon etc. can be run from any folder. It does not do anything to the folder it is run from. It creates a new folder that corresponds to your pre-existing SeaFile library, at a location you tell it when asked during the initialization process.) 
 +  * [[:IT tricks]]
   * [[internal:​Workstations]] - stroje na ÚFALu   * [[internal:​Workstations]] - stroje na ÚFALu
   * [[printing|Jak tisknout na ÚFALu]]   * [[printing|Jak tisknout na ÚFALu]]
Line 15: Line 16:
     * [[https://​ufaladm2.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​munin/​ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​lrc-headnode.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​index.html#​lrc | Statistiky vytížení clusteru LRC* (dostupne jen v ramci MS)]]     * [[https://​ufaladm2.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​munin/​ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​lrc-headnode.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz/​index.html#​lrc | Statistiky vytížení clusteru LRC* (dostupne jen v ramci MS)]]
     * [[spark|Spark:​ Framework pro distribuované výpočty]]     * [[spark|Spark:​ Framework pro distribuované výpočty]]
 +    * [[https://​aic.ufal.mff.cuni.cz/​|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students)
   * [[internal:​SQL server|Jak používat úfalí SQL server]]   * [[internal:​SQL server|Jak používat úfalí SQL server]]
   * [[Subversion]] - jak spravovat verze softwaru, který vyvíjíte (zejména pokud se vás v&​nbsp;​tom hrabe víc)   * [[Subversion]] - jak spravovat verze softwaru, který vyvíjíte (zejména pokud se vás v&​nbsp;​tom hrabe víc)
     * [[internal:​redmine|Redmine a git]]     * [[internal:​redmine|Redmine a git]]
-  * [[internal:​release-testy]] - jak ověřit funkčnost vaší instalace na "​čistém"​ linuxu 
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/​ufalnet-howto| Milanova stránka o síti a počítačích]] - jak nastavit síť, VNC, jak zjišťovat obsazenost strojů apod.   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​milan-fucik/​ufalnet-howto| Milanova stránka o síti a počítačích]] - jak nastavit síť, VNC, jak zjišťovat obsazenost strojů apod.
   * [[Find]]   * [[Find]]
Line 28: Line 29:
   * [[internal:​microsoft-imagine]] - vstup do MSDN pro Informatickou sekci MFF UK (licence pro vyzkum, registrovane na pracovnika, pouze pro osobni pracovni pouziti po dobu trvani pracovniho pomeru)   * [[internal:​microsoft-imagine]] - vstup do MSDN pro Informatickou sekci MFF UK (licence pro vyzkum, registrovane na pracovnika, pouze pro osobni pracovni pouziti po dobu trvani pracovniho pomeru)
   * [[internal:​Companions - demo]] - par poznamek k pouzivani znovu oziveneho vysledku projektu Companions   * [[internal:​Companions - demo]] - par poznamek k pouzivani znovu oziveneho vysledku projektu Companions
-  * [[internal:Sharelatex]] - Ufal a spolupracujici osoby maji k dispozici katedralni instalaci Sharelatexu...+  * [[internal:publikace#​collaborative-writing]] - Ufal a spolupracujici osoby maji k dispozici katedralni instalaci Sharelatexu...
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]