[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pdt-2.0 [2012/04/11 15:43] (current)
ufal vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +===== Dokumenty =====
 +  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (stručná verze): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​manual_RK_kratky.pdf| PDF]]
 +  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):​[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​projekt_anotace.pdf | PDF]] 
 +  * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​table_abstr.doc | DOC]]
 +   * //​**NEW!**//​ [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF|Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.)
 +  * Mezianotatorska neshoda [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~nedoluzko/​koref_anot/​neshoda.pdf | PDF]]
 +
 +   
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Anotátoři =====
 +
 +  * **RO**: Radek Ocelák ​
 +  * **JP**: Jiří Pergler ​
 +  * **AN**: Аня Hедолужко
 +  * (dříve také: **JK**: Jan Křivan)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Diskuze =====
 +
 +[[Diskuze]] na samostatné stránce.
 +
 +
 +
 +===== Data =====
 +
 +[[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce.
 +
 +[[(Polo-)automatické kontroly dat]] na samostatné stránce.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Zajímavé/​problematické řetězce =====
 +
 +[[Problemy|Zajímavé/​problematické řetězce]] na samostatné stránce
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Rozšíření TrEdu =====
 +
 +Pro TrEd existuje rozšíření pro anotaci rozšířené textové koreference a bridging anaphory:
 +
 +[[Rozsireni Tredu|Rozšíření TrEdu]] - na samostatné stránce
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]