[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
pdtsc:start [2009/02/02 10:04]
mikulova
pdtsc:start [2010/05/19 15:30]
mikulova
Line 1: Line 1:
 ====== Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC) ====== ====== Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC) ======
 +Pražský závislostní korpus mluvené češtiny je součástí velkého projektu: **The PDTSL - Prague Dependency Treebank of Spoken Language**, jehož oficiální stránky jsou zde: [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdtsl/​|Oficiální stránky projektu PDTSL]]
 +
 **Pražský závislostní korpus mluvené češtiny** (Prague Dependency Treebank of Spoken Czech; PDTSC) bude hloubkově syntakticky anotovaný korpus mluvené češtiny pro účely pravděpodobnostního trénování a strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči. **Pražský závislostní korpus mluvené češtiny** (Prague Dependency Treebank of Spoken Czech; PDTSC) bude hloubkově syntakticky anotovaný korpus mluvené češtiny pro účely pravděpodobnostního trénování a strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči.
  
Line 7: Line 9:
 Vedle malachovských dat anotujeme také české dialogy **Senior Companions** (v rámci projektu Companions). Vedle malachovských dat anotujeme také české dialogy **Senior Companions** (v rámci projektu Companions).
  
-  * [[people|Kdo na tom dělá a pod které projekty to patří]] 
   * [[todo|Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči]]   * [[todo|Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči]]
 +  * [[people|Kdo na tom dělá a pod které projekty to patří]]
 +  * [[pub|Publikace,​ prezentace]]
   * [[:​pdtsc:​internal:​start|Interní poznámky]]   * [[:​pdtsc:​internal:​start|Interní poznámky]]
 +  * [[:​pdtsc:​internal:​cd|Příprava korpusu k vydání v LDC - PDTSC 1.0]]
 +  * [[cd|Příprava korpusu k vydání v LDC - PDTSC 1.0]]
 +
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]