[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pdtsc:start [2009/02/02 10:04]
mikulova
pdtsc:start [2010/05/19 15:31] (current)
mikulova
Line 1: Line 1:
 ====== Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC) ====== ====== Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC) ======
 +Pražský závislostní korpus mluvené češtiny je součástí velkého projektu: **The PDTSL - Prague Dependency Treebank of Spoken Language**, jehož oficiální stránky jsou zde: [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdtsl/|Oficiální stránky projektu PDTSL]]
 +
 **Pražský závislostní korpus mluvené češtiny** (Prague Dependency Treebank of Spoken Czech; PDTSC) bude hloubkově syntakticky anotovaný korpus mluvené češtiny pro účely pravděpodobnostního trénování a strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči. **Pražský závislostní korpus mluvené češtiny** (Prague Dependency Treebank of Spoken Czech; PDTSC) bude hloubkově syntakticky anotovaný korpus mluvené češtiny pro účely pravděpodobnostního trénování a strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči.
  
Line 7: Line 9:
 Vedle malachovských dat anotujeme také české dialogy **Senior Companions** (v rámci projektu Companions). Vedle malachovských dat anotujeme také české dialogy **Senior Companions** (v rámci projektu Companions).
  
-  * [[people|Kdo na tom dělá a pod které projekty to patří]] 
   * [[todo|Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči]]   * [[todo|Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči]]
 +  * [[people|Kdo na tom dělá a pod které projekty to patří]]
 +  * [[pub|Publikace, prezentace]]
   * [[:pdtsc:internal:start|Interní poznámky]]   * [[:pdtsc:internal:start|Interní poznámky]]
 +  * [[:pdtsc:internal:cd|Příprava korpusu k vydání v LDC - PDTSC 1.0]]
 +
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]