[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pec-september-2019 [2019/08/12 15:57]
ufal [Programme]
pec-september-2019 [2019/08/23 19:12] (current)
jana.klimova
Line 12: Line 12:
 ===== Programme ===== ===== Programme =====
  
-**Sunday** +=== Sunday ​=== 
-| ??? | dinner |+//Under construction//​
  
-**Monday**+   Vojta Hudeček — pictures from his trip along the USA west coast
  
-**Tuesday** 
-| ??? | lunch | 
  
-=== Map of Projects and People at ÚFAL ===+=== Monday ​=== 
 +//Under construction//​
  
-UFAL research projects as of September 2018, presented at the seminar in Dvur Perlova Voda https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​_media/​seminare:​projects.pdf 
  
-https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​internal:​map?​s[]=map +== UFAL Research Projects == 
-Please check it and update it during summer! + 
-Deadline: end of September+**As of Sep 2018** 
 +  * UFAL research projects as of September 2018, presented at the seminar in Dvur Perlova Voda https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​_media/​seminare:​projects.pdf 
 + 
 +**Since 2019** 
 +  * LINDAT/​CLARIAH-CZ (Jan Hajic), 
 +  * ELG (Jan Hajic), 
 +  * ELITR (Ondrej Bojar), 
 +  * Bergamot (Ondrej Bojar), 
 +  * prg.ai (Ondrej Bojar) 
 +  * NEUREM3 (Ondrej Bojar), 
 +  * NomVallex 2.0 (Veronika Kolarova),​ 
 +  * CzeDParse (Jiri Mirovsky),​ 
 +  * NaMuDDiS (Ondrej Dusek), 
 +  * COST V4Py (Silvie Cinkova), 
 +  * LiFR (Silvie Cinkova), 
 +  * GAUKs: Jonas Vidra, Michal Auersperger,​ Ivana Kvapilikova 
 + 
 +**Accepted in 2019** 
 +  * Welcome (Pavel Pecina) 
 +  * ... 
 +**Submitted in 2019 (still under review)** 
 +  * ... 
 + 
 +**H2020 Calls 48 a 49** 
 +  * Jan Hajic 
 + 
 +=== Tuesday === 
 +//Under construction//​ 
 + 
 +  * Tom Kocmi, Tomáš Musil: Better poster design 
 +  * Tomáš Musil, Rudolf Rosa: Linguistic interpretation of neural network models 
 +  * Jindra Helcl at Microsoft 
 +  * Vojta Hudeček at UC Davis 
 +  * Teaching -- recap of Bachelor, Master, PhD accreditation 
 + 
 + 
 +=== Map of Projects and People at ÚFAL === 
 + 
 +  * https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​internal:​map?​s[]=mapPlease check it and update it during summer! Deadline: end of September
 ===== Travel ===== ===== Travel =====
  
Line 38: Line 74:
  
 ^ Name               ^ Sun 15 ^ Mon 16 ^ Tue 17 ^ diet requirement ^comments ^ ^ Name               ^ Sun 15 ^ Mon 16 ^ Tue 17 ^ diet requirement ^comments ^
 +| Ebrahim Ansari ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Ondřej Bojar       ​| ​  ​0.5 ​ |   ​0.5 ​ |   ​0 ​   |  | podle programu to nejpravděpodobněji vidím na příjezd v neděli večer a odjezd v pondělí navečer; upřesním |
 +| Erion Çano         ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Ondřej Dušek ​      ​| ​  ​0.5 ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | dorazím buď v neděli pozdě nebo v pondělí ráno, upřesním |
 | Jan Hajič ​         |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Jan Hajič ​         |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Jana Hamrlová ​     |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Jindřich Helcl     ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Jindřich Helcl     ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Barbora Hladká ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Barbora Hladká ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Jarka Hlaváčová ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Jarka Hlaváčová ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Vojta Hudeček ​     |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​0 ​   |  | | | Vojta Hudeček ​     |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​0 ​   |  | |
-Jana Klímová ​      |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |+Vendula Kettnerová ​|   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   ​|  bezlepková dieta 1x | | 
 +| Jana Klímová ​      ​| ​ 1-2   ​| ​ 1-2   ​| ​ 1-2   |  | ? dítě 12 let|
 | Tom Kocmi          |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Tom Kocmi          |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Veronika Kolářová ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Veronika Kolářová ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Vincent Kríž ​      ​| ​  ​0 ​   |   ​1 ​   |   ​0 ​   |  | Bez ubytovani, prijedu na jeden den v zavislosti na programu. |
 | Ivana Kvapilíková ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Ivana Kvapilíková ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Katka Lesch (Veselovská) |   ​3 ​   |   ​3 ​   |   ​3 ​   |  | NLP husband and a baby.|
 | Markéta Lopatková ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Markéta Lopatková ​ |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Maruška Mikulová ​  ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Maruška Mikulová ​  ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
Line 56: Line 100:
 | Magda Ševčíková ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Magda Ševčíková ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Zdeňka Urešová ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Zdeňka Urešová ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 +| Anna Vernerová ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   | 1x veganská (vegetariánská bez mléčných výrobků) ||
 +| Jonáš Vidra        |   ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
 | Tea Vojtěchová ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | | | Tea Vojtěchová ​    ​| ​  ​1 ​   |   ​1 ​   |   ​1 ​   |  | |
-| Vincent Kríž ​      ​| ​  ​0 ​   |   ​1 ​   |   ​0 ​   |  | Bez ubytovani, prijedu na jeden den v zavislosti na programu. | 
 | Daniel Zeman       ​| ​ 1-4   ​| ​ 1-4   ​| ​ 1-4   ​| ​ | Not yet sure whether the family will come with me. Children aged 15 and 12. | | Daniel Zeman       ​| ​ 1-4   ​| ​ 1-4   ​| ​ 1-4   ​| ​ | Not yet sure whether the family will come with me. Children aged 15 and 12. |
 +| Milan+Eva Fučíkovi |   ​2 ​   |   ​2 ​   |   ​2 ​   |  | |
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]