[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pedt [2012/04/11 15:49]
ufal vytvořeno
pedt [2012/04/11 22:20] (current)
ufal
Line 2: Line 2:
  
 ===== Dokumenty ===== ===== Dokumenty =====
-to be supplied +to be supplied
-<del>  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (stručná verze): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/manual_RK_kratky.pdf| PDF]] +
-  * Manuálek k anotaci rozšířené koreference (podrobná neupravená verze, 6.12.):[[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/projekt_anotace.pdf | PDF]]  +
-  * Koreference NP s abstraktním významem (**verze 6.12.**): [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/table_abstr.doc | DOC]] +
-   * //**NEW!**// [[Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANOF|Příklady k zatím nezavedené bridging skupině ANAF]] (nekoreferenční anafora - metajazyk, //takový// apod.) +
-  * Mezianotatorska neshoda [[http://ufal.mff.cuni.cz/~nedoluzko/koref_anot/neshoda.pdf | PDF]]+
  
- </del>  
 ===== Anotátoři ===== ===== Anotátoři =====
  
Line 36: Line 30:
  
 ===== Data ===== ===== Data =====
-<del> 
-[[Přehled o anotovaných datech]] na samostatné stránce. 
  
-[[(Polo-)automatické kontroly dat]] na samostatné stránce.</del> 
  
  
  
  
- 
- 
- 
-===== Zajímavé/problematické řetězce ===== 
-<del> 
-[[Problemy|Zajímavé/problematické řetězce]] na samostatné stránce</del> 
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]