[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
perlova-voda-september-2018 [2018/06/14 15:59]
kocmi [Registration]
perlova-voda-september-2018 [2018/06/17 12:09] (current)
zeman Dan.
Line 17: Line 17:
  
 ^ Name               ^ Sun 16 ^ Mon 17 ^ Tue 18 ^ comments ^ ^ Name               ^ Sun 16 ^ Mon 17 ^ Tue 18 ^ comments ^
 +| Jindřich Helcl      |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Barbora Hladká ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Barbora Hladká ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. | | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. |
 +| Tom Kocmi           ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
Line 31: Line 33:
 | Zdeňka Urešová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Zdeňka Urešová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jonáš Vidra         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jonáš Vidra         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
-Jindřich Helcl      |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | +Dan Zeman           |     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​Přijedu v pondělí ráno nebo dopoledne. ​|
-| Tom Kocmi           |     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | +
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]