[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
perlova-voda-september-2018 [2018/06/14 15:59]
kocmi [Registration]
perlova-voda-september-2018 [2018/08/16 11:37] (current)
krizkova [Registration]
Line 17: Line 17:
  
 ^ Name               ^ Sun 16 ^ Mon 17 ^ Tue 18 ^ comments ^ ^ Name               ^ Sun 16 ^ Mon 17 ^ Tue 18 ^ comments ^
 +| Milan a Eva Fučíkovi| ​  ​2 ​  ​| ​  ​2 ​  ​| ​  ​2 ​  ​| ​ |
 +| Jindřich Helcl      |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Barbora Hladká ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Barbora Hladká ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. | | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. |
 +| Tom Kocmi           ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| Matyáš Kopp         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| Marie Křížková ​     |   ​0 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  | Přijedu v pondělí ráno nebo dopoledne. |
 +| Hana Kubištová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Markéta Lopatková ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Markéta Lopatková ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| David Mareček ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| Marie Mikulová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Tomáš Musil         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Tomáš Musil         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jakub Náplava ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jakub Náplava ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Rudolf Rosa         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Rudolf Rosa         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Milan Straka ​       |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Milan Straka ​       |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
-| Jana Straková ​      ​| ​ 2-  2-  2- Vítek pojede určitěVojta zatím nevíme.  ​|+| Jana Straková ​      ​| ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​Vojtovi je 6Vítkovi 3 |
 | Magda Ševčíková ​    ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Magda Ševčíková ​    ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| Barbora Štěpánková ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Pavel Taufer ​       |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Pavel Taufer ​       |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Zdeňka Urešová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Zdeňka Urešová ​     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jonáš Vidra         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jonáš Vidra         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
-Jindřich Helcl      |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | +Dan Zeman           |     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​Přijedu v pondělí ráno nebo dopoledne. ​|
-| Tom Kocmi           |     |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | +
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]